Jenny Edvardsson, om Malins besök på Wendesgymnasiet i Kristianstad 6 maj 2019

 

Hur kom det sig att ni ville arbeta med Blodssystrar?

Det är viktigt att i undervisningen få möjlighet att diskutera och lyfta frågor som kan kopplas till de övergripande målen i läroplanen. Jag tänker exempelvis på skrivelserna i läroplanens första kapitel under rubriken Övergripande värden:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden.” (Gy11)

Genom denna film blev det naturligt att diskutera frågor om människors lika värde och individers frihet och integritet.

Hur såg ert upplägg ut vad gäller samarbetet med Malin?

Malin och jag hade telefon- och mejlkontakt. Jag presenterade grupperna som hon skulle få möta och vad jag tänkte var viktigt att vi fick möjlighet att samtala om. Utifrån detta tog Malin fram ett arbetsmaterial med diskussionsfrågor och fyrahörnsövningar. Hon skickade det till mig. Jag läste och gav feedback. Under lektionen var vi sedan tillsammans i klassrummet under hela filmvisningen och under efterföljande aktiviteter. 

Vad har Malins besök gett eleverna och dig/er som pedagog/er?

Vi samtalade under lektionstid bl a om våra fördomar och att se allt i svart eller vitt. Jag tänker att de kanske fick sig en tankeställare.

Från eleverna:

– bra att vi fick skriva ner alla våra frågor direkt efter filmen.
– vi hade aldrig sett filmen om vi inte fått möjlighet till det i skolan.
– filmen var intressant att se.
– filmen var rätt långsam.
– hur kan man komma på att man vill följa två systrar under så många år och sedan göra en film om det?
– vi fick syn på våra egna fördomar.
– vi var snabba att dra slutsatser om deras liv.
– vi fick möjlighet att diskutera mänskliga rättigheter, flykt, makt, utbildning, att vara ung.
– intressant att få reda på hur man gör en dokumentär.

Har Malins besök inspirerat till vidare arbete med film/filmskapande? Hur i så fall? 

Jag skulle gärna se en fortsättning. Det hade varit spännande att arbeta med eget filmskapande, att eleverna fick skapa film. I dagsläget finns det inte pengar på skolan till denna typ av aktiviteter.  

Vad skulle kunna göras bättre om ni skulle genomföra ett liknande projekt än en gång? 

Jag upplevde att det var riktigt lyckat. Vi såg filmen tillsammans och vi hade intressanta diskussioner kopplade till filmen. De tre timmar som vi hade tillsammans lyckades vi mer än väl fylla.

Hur fick ni reda på erbjudandet ”En halvdag med filmproducenten Malin Andersson”?

 Jag följer Av Meda Skåne i sociala medier och via Nyhetsbrevet. Jag fick genom dessa kanaler information om erbjudandet. Först var jag osäker på om det bara gällde grundskolan men efter mejlkontakt med Av Media Skåne fick jag reda på att det även gällde gymnasiet.

 

Jenny bloggar om besöket

Läs mer om Malin Anderssons besök på Wendesgymnasiet på Jenny Edvardssons blogg ”Jenny på Wendes” – Två systrar, en filmare och en dokumentär.