Vi söker lärare som vill vara med och dela inspirerande exempel i syfte att uppmuntra till filmskapande i klassrummet!

Att lära sig filmens språk är viktigt för att förstå och tolka rörlig bild – detta kan elever göra genom att se, samtala och skapa film!

Vi vill uppmuntra till att dela idéer och inspirera varandra – därför vill vi publicera din berättelse om ditt projekt under höstterminen på vår hemsida och våra sociala medier.

Så här gör du:
  1. Berätta kort om ett filmprojekt med dina elever, max 1 A4-sida. Få gärna med i vilket/vilka ämnen har ni haft ert projekt, vilken årskurs har projektet genomförts i samt hur planering och resultat såg ut.
  2. Skicka gärna med några högupplösta bilder eller filmer! Vi förbehåller oss rätten att publicera dem.
  3. Mejla in ditt material till Marie Bertilsson.
  4. Till de 5 första, som lämnar in sin berättelse om sitt projekt, delar vi som tack ut den alldeles nya boken Film i grundskolan – Inspiration och praktiska lektionsförslag för filmskapande i ditt klassrum, av Jim Nilsson.
Lästips! Film i grundskolan – Inspiration och praktiska lektionsförslag för filmskapande i ditt klassrum

Jim Nilsson delar med sig av sina erfarenheter från möten med barn och ungdomar som frilansande filmpedagog. Elevers filmredovisningar och faktafilmer utgör kärnan i boken, men som lärare får du även tips på om hur du kan göra egna inspelningar av: lektioner, arbetsuppgifter eller sammanfattningar.

Boken är även obligatorisk som kurslitteratur på Umeå universitet i Digitalt berättande och kreativt lärande.

 

Bildkälla huvudbild: Carolina Falk, Film i Skåne.