Efter samråd med våra medlemskommuner kommer vi inte att förlänga avtalet för det digitala läromedlet Kikora. Det innebär att vid uppstarten av höstterminen kommer inte Kikora att finnas kvar i vår Mediekatalog.

I vårt samråd med medlemskommunerna har vi inför framtiden beslutat att AV Media Skåne skall titta på, utvärdera och samråda om digitala program som kan används för eleverna i skapande och kreativa syften.

Om någon enskild skola eller lärare vill ha Kikora som sitt digitala matteprogram, mejla Peter Skog, ansvarig i Sverige för Kikora, eller ring 021-444 40 22.