Det är glädjande att så många elever har egna konton hos oss! Det finns dock något att tänka på om en elev säger att han eller hon inte kan logga in!

För att hålla våra register uppdaterade finns det en automatiskt funktion i systemet som fungerar på så vis att om dina elever inte har använt sitt konto på sex månader kommer kontot att inaktiveras. Detta gäller dock inte SSO-inloggningar.

Eleven kan enkelt skapa ett nytt konto om detta skulle ske, men det kan vara bra att känna till för dig som pedagog eller personal på skolan.