Så här tänkte Furutorpskolan 4–6 i Hässleholm om Läshörnan som de haft tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

Furutorpskolan 4-6 är en ganska ny skolenhet. Vi är inne på vårt tredje läsår som 4-6 skola. Vi har vårt skolbibliotek i högstadiets lokaler, idag har varje klass en liten stund varannan vecka när vi har tillgång till skolbiblioteket. Läshörnan skulle förbättra tillgängligheten till skönlitteratur för våra elever.

Att läsa gemensam bok i helklass eller i mindre läsgrupper är något som vi gör i olika perioder. Med läshörnan kommer det att bli lättare att ge olika elever olika svårighetsgrad på böcker samt böcker utifrån intresse. Vi vill öka läsandet och fördjupa samtalen kring det lästa. På detta sätt hoppas vi också göra eleverna medvetna om att skönlitteratur kan upplevas på olika sätt, digitalt, ljud och i pappersform.

Vi har god tillgänglighet till digitala enheter, vissa elever har iPad och andra har datorer, detta innebär att alla elever kan logga in på sin enhet när de ska läsa. Eleverna gillar idén med att ha en egen bokhylla i läshörnan, att kunna “låna” flera böcker när man får tips från kompisar om en bra bok. Det är också positivt för elevernas lästid att de kan läsa boken både hemma och i skolan.

Vi vill ge eleverna möjlighet att träna på att läsa digitala texter. Detta är en kunskap som behövs mer och mer i vårt digitala samhälle.

Mål:

  • att öka elevernas lästid
  • att diskutera utifrån skönlitteratur
  • att träna på digital läsning
  • att ge alla elever möjlighet att upptäcka inläst material

 

Synpunkter från Furutorpskolan 27 juni 2019

Bland de lärare som undervisar i svenska har de flesta provat Läshörnan med sina elever. Många elever har haft svårt att hitta böcker som de vill läsa. Många gillar att man kan lyssna på böckerna. Det är många elever som uppfattar det som svårt att läsa på skärmen, detta behöver tränas men det blir ett motstånd som kan vara svårt att övervinna. Tillgången till läshörnan ger en mångfald i sättet att ta till sig litteraturen.

 

Här kan du skapa ett testkonto i Läshörnan.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!