Med den ökade smittspridningen av Covid-19 kommer vi att fortsatta bemanna kontoret, men från och med den 18 november hålla stängt för besök tills vidare.

Känner du att du måste besöka oss i något ärende önskar vi att du tar kontakt för att boka tid för ett besök. Du når oss på 0451-38 85 80 eller kontakt@avmediaskane.se.

Vill du hämta eller lämna en artikel kan du göra det i vårt självservicerum på baksidan av vår kontorsbyggnad. Kontakta personalen direkt beroende på vad ditt ärende gäller. Här hittar du vem av oss i personalen du kan vända dig till beroende på vad ditt ärende gäller.