Nu när vi kommit en bit in på höstterminen återupptar vi vår historiska tillbakablick och gör ytterligare några nedslag i vår 50-åriga verksamhet. Denna gång beskriver vi verksamheter som är ett minne blott.

Tidigt började man på AV-Centralen med att producera video. Professionell videokamera och videoredigeringsutrustning införskaffades och uppdaterades efterhand som teknikutvecklingen fortskred. AV Media Skåne gjorde filmer på uppdrag av kommuner och landstinget. Filmerna producerades tillsammans med extern personal i de fall filmens handling behövde det. Filmer producerades också tillsammans med elever och lärare ute på skolorna. Vi höll också kurser i filmproduktion ute på skolorna eller på AV-Centralen.

På uppdrag av Kristianstads läns Landsting och tillsammans med Kristianstads Dövas Länsförbund startades en teckenspråkstidning. Redaktionen bestod av personer från Länsförbundet. Studioinspelning, redigering och kopiering skedde i våra lokaler och distribuerades sedan på videokassett (VHS) till prenumeranterna.

En taltidning inrättades med uppgift att hämta nyhetsmaterial bland annat från länets lokala tidningar. Redaktionen var från början förlagd till Radio Kristianstads lokaler och flyttades sedan till Centralskolan i Kristianstad. Tidningen skickades på radiolänk till oss där den kopierades till kassettband och distribuerades med post till prenumeranterna.

På uppdrag av Landstinget tog AV Media Skåne över inköp och utlåning av vårdutbildningsprogram. Programmen distribuerades av våra chaufförer till vårdskolor och sjukhus.