Vi har samlat filmtips till dig som ska arbeta med val, demokrati och rösträtt på olika sätt. Hoppas du kan hitta något bland nedanstående tips – här finns något för de flesta åldrar!

Från några av filmtipsen:

”För många känns det självklart att leva i en demokrati. Men demokratin är inget vi ska ta för givet. Den är något som vi ska vara rädda om.”

”Sverige har firat 100 år med allmän och lika rösträtt – men hur gick det till?”

”Varje enskild röst är viktig i ett val, våra röster avgör framtiden.”

”Vårt informationsflöde växer och det blir allt svårare att urskilja sanning från fiktion – fakta från propaganda.”

 

Filmtips

Tänk på att en film som t ex passar för åk 7-9 även kan passa för gymnasieelever eller att film för åk 4-6 även kan passa för åk 7-9, så släng även gärna blick på tipsen för målgruppen under den du söker material för!

 

Åk F-3 och 4-6

Vem bestämmer? En fiktiv dokusåpa som på ett humoristiskt sätt vrider och vänder på demokratibegreppet. Målgrupp: Från 6 år.

Grejen med demokrati – Serie. Vad skiljer en demokrati från en diktatur? Och varför är begrepp som yttrandefrihet, jämställdhet och tryckfrihet så viktiga? Det undrar 9-åriga Mina. Målgrupp: Från 6 år.

Så fungerar Sverige – valrörelse, politik och styre – Vi får följa den demokratiska processen, och vi får veta vad det Svenska valet som äger rum vart fjärde år egentligen går ut på. Målgrupp: Från 7 år.

Riksdagen – demokrati pågår – Riksdagen och ledamöterna har flera olika uppgifter, en av de viktigaste är att besluta om lagar men också om inkomster och utgifter i stadsbudgeten. Man kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete. Hur går det till när man beslutar i ett ärende i kammaren och vad gör en talman? Vad är en motion och en proposition och vad gör ett utskott? Målgrupp: Från 10 år.

Så funkar Sverige – Serie i 10 korta avsnitt. Om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. Målgrupp: Från 10 år.

Dröm om demokrati – Serie i sex delar. Här lär du dig om Sveriges konstitution och grundlagar, hur skatterna används, vilka val du kan rösta i och fördelningen av den politiska makten. Målgrupp: Från 10 år.

Lilla akutellt skola – valet – Serie. Lär dig mer om riksdagsvalet, demokrati och politik och hur du själv kan påverka. Serien riktar sig främst till mellanstadiet. Målgrupp: Från 10 år.

Varför ska vi rösta – så går det till – Utbildningsklipp. I filmen följer vi med när två unga förstagångsväljare går till vallokalen för att rösta. Men vem har rätt att rösta och till vilka val röstar vi? Vilka är det som ansvarar för att ett val går rätt till? Målgrupp: Från 12 år.

Korruption – ett gift i samhällskroppen – I den här filmen berättar professor Dick Harrison om korruptionens historia från Romarriket fram till våra dagar och vilka konsekvenser korruptionen för med sig. Målgrupp: Från 12 år.

 

Åk 7-9 och gymnasiet

Ideologierna – Serien ger en snabb bakgrund till olika politiska skiljelinjer. Några av de vanligaste ideologierna i svensk politik förklaras utifrån när och varför de uppstod, idéer om hur samhället ska styras och hur ideologins tankar märks i dagens debatt och i riksdagspartiernas program. Målgrupp: Från 13 år.

Public service – ett demokratiskt uppdrag – Dessa kanaler ska ”tjäna alla” och ge allsidig information åt alla i samhället och att olika åsikter ska bli hörda, utan reklam. Public service-programmen bekostas av samhället med våra skattepengar. Syftet är att alla människor ska få oberoende fakta inför vardagsbeslut eller inför ett val. Det är viktigt i vår demokrati. Ingen ska kunna lägga sig i vad som tas upp i till exempel nyheterna, inte ens statsministern. Målgrupp: Från 12 år.

Korruption – hotet mot samhället – Två versioner, en lång och en kort. I Sverige beräknas nära 10 miljarder årligen slösas bort eller försvinna i korruption eller ineffektivitet. Men vad är egentligen korruption och vad kan det ge för straff? Och vad kan hända med de som vill att saker ska gå rätt till och då försöker avslöja fall av oegentligheter? Målgrupp: Från 13 år.

Fatta Sveriges demokrati – Serie i åtta avsnitt. Två unga, nyfikna programledare, Leila och Noah, får i uppdrag att lära sig och tittarna mer om hur Sverige styrs. Målgrupp: Från 13 år.

Min demokrati – En svensk-dansk serie om unga som sätter sina avtryck på demokratin. Målgrupp: Från 13 år.

Vem bestämmer vad? – Serie i fyra delar på lätt svenska om EU, riksdagen, kommunen och landstinget. Målgrupp: Från 13 år.

Källkoll – valet – Serie i tre delar. En programserie om källkritik. Journalisterna och viralgranskarna Åsa Larsson och Jack Werner tar sig an valet 2022. Är allt du ser och läser om valet verkligen sant? Hur granskar man fakta i den politiska debatten? Målgrupp: Från 13 år.

Fatta ordet! Demokrati – Utbildningsklipp. För många känns det självklart att leva i en demokrati. Men demokratin är inget vi ska ta för givet. Den är något som vi ska vara rädda om. Filmen introducerar ordets innebörd genom exempel och jämförelser. Du får även se hur det används i olika sammanhang. Målgrupp: Från 13 år.

Så bröt demokratin igenom – Utbildningsklipp. Sverige har firat 100 år med allmän och lika rösträtt – men hur gick det till? Skaffa dig kunskap om den historiska processen och människorna som skapade den. Målgrupp: Från 13 år.

Yttrandefrihet – undersöks av Platengymnasiet – Poliser, journalister och experter intervjuas och förklarar samtidigt hur yttrandefriheten regleras i grundlagarna, vad man har rätt att uttrycka för åsikter och vilka som är straffbara att framföra. Målgrupp: Från 13 år.

Propaganda – och vikten av källkritik – Vårt informationsflöde växer och det blir allt svårare att urskilja sanning från fiktion – fakta från propaganda. Hur skiljer man på sant och falskt och vad händer när vi blir mindre källkritiska på sociala medier? Målgrupp: Från 13 år.

Demokratins milstolpar – Den här filmen lotsar oss genom historiens olika decennier, från romartiden och fram till våra dagar, och visar hur demokratin har utvecklats. I västvärlden tar vi kanske demokratin för givet, men dess historia är relativt kort. I många länder lever människor fortfarande under envåldshärskare och diktatorer som kanske gripit makten genom en militärkupp. Demokratin är skör men det finns hopp och utvecklingen har hittills, trots allt, gått i en positiv riktning. Målgrupp: Från 13 år.

Expo – kampen om allas lika värde – Ett franskt filmteam beskriver högerextremism i Sverige med utgångspunkt i järnrörsskandalen i Stockholm 2010, då de sverigedemokratiska politikerna Erik Almqvist och Kent Ekeroth förolämpar och angriper komikern Soran Ismail med flera. Målgrupp: Från 13 år.

Suffragetterna – kampen om rösträtten – Utbildningsklipp. Kvinnor har länge haft, och har i vissa sammanhang fortfarande, lägre ställning än män. Filmen tar upp om suffragetternas kamp om kvinnlig rösträtt! Målgrupp: Från 13 år.

Suffragette – Drama. Suffragetterna var arbetande kvinnor som såg att fredliga protester inte gett någonting trots decenniers kamp. De insåg därför att en radikal kamp var den enda vägen till förändring. En film om kvinnors kamp för rösträtt. Målgrupp: Från 14 år.

Kortfilmsprojektet ”Röst” – Åtta kortfilmer som passar utmärkt för att öppna upp till diskussion kring olika samhällsfrågor, i syfte att skapa samtal om demokrati, delaktighet, utanförskap och framtid. Målgrupp: Från 14 år.

Kort om demokrati – Serie. Svåra begrepp och termer kring politik och demokrati förklaras på ett enkelt och tydligt sätt. Lär dig om demokrati, politik, val och hur du rent konkret kan göra för att vara med och påverka i frågor som är viktiga för just dig. Målgrupp: Från 15 år.

Så går det till att rösta –  Utbildningsklipp. Vem får rösta och hur går det till? Målgrupp: Från 15 år.

Tänk till – ungas röster om valet – Serie. Inför valet i september har Tänk till-redaktionen gjort en Novus- undersökning för att se vad svenska ungdomar tycker är de viktigaste frågorna. Målgrupp: Från 15 år.

Varför ska jag rösta – Serie. Spännande möten och utmaningar ger dig det mesta du behöver veta om politik och demokrati inför valet. Målgrupp: Från 15 år.

Min röst, vårt val – Varje enskild röst är viktig i ett val, våra röster avgör framtiden. En film om vad demokrati innebär, om varför du ska rösta och hur det går till, riktad främst till förstagångsväljare i särskolan för gymnasiet. Målgrupp: Gymnasiesär.

 

SFI

Min fråga om demokrati – Serie i fem avsnitt. Att vara ny i Sverige skapar funderingar kring hur vår demokrati fungerar. Fem personer har varsin fråga om olika aspekter av demokratin: Vad händer med min röst vid ett val? Är Sverige jämställt? Får man säga och skriva vad som helst i yttrandefrihetens namn? Hur fungerar skatt egentligen? Och hur kan jag bäst kan påverka mitt närsamhälle?

 

Dokumentärer om tidigare statsministrar

PALME – sista timmarna – Filmen berättar om Olof Palme och ger samtidigt en dramatisk skildring av timmarna före och efter mordet. Hur kändes det för svenskarna att vakna upp till nyheten om att regeringschefen, statsministern, var mördad på öppen gata? Vem var Palme? Varför väckte han så starka känslor? Hur sågs han av statschefer och privatpersoner inrikes och utomlands? Vad innebar det så kallade Palme-hatet som fanns då? Förekommer liknande hatkampanjer idag? Dokumentären ger även flera exempel på några av Palmes mest kända tal. Målgrupp: Från 13 år.

Tage Erlander – sanningen och makten – Via Erlanders dagbok ges en inblick i statsministerns privata tankar från hans långa regeringstid som statsminister under efterkrigstiden och kalla kriget. Målgrupp: Från 15 år.

 

Vad är en samling?

Du vet väl om att du kan spara samlingar i vår Mediekatalog! Här har vi skapat samling till just dessa filmer, om du vill spara tipsen på plats i Mediekatalogen för senare användning.

Till samlingen Val, demokrati och rösträtt.

 

Kombinera med!

Bok och film

The Giver Ett drama med ett innehåll där man i bok- eller filmsamtal efteråt verkligen kan lyfta, vända och vrida på begreppet demokrati. Kombinera gärna film och bok (boklåda finns att boka, engelsk text).

Jonas bor i ett framtida samhälle där smärta och lidande har rensats bort och invånarna genom dagliga injektioner avtrubbas till att enbart se en värld i harmoni. Allt är till synes perfekt, det finns regler för allt och alla trivs. På Jonas examenskväll, när invånarna enligt traditionen blir tilldelad varsitt samhällsuppdrag, får han veta att han fått den ärofyllda titeln minnesbevarare – den som får bära alla minnen från tiden som var innan. I sin nya roll börjar Jonas upptäcka en värld långt bort från hans inrutade liv – en värld full av kärlek, sorg, färg och känslor? En värld som samhällets ledare har hållit hemlig allt för länge, och av fel orsak. Jonas ställs nu inför ett livsavgörande val. Ska han hålla tyst och leva ett liv han vet är en lögn, eller avslöja vad han vet och riskera att förlora allt?

 

UR

Ta gärna även en titt på UR:s lektionspaket för demokratiundervisning i åk 7-9.

 

Creaza

Creaza finns under appmenyn i Mediekatalogen, till vänster om ditt användarnamn när du är inloggad. Du kan skapa egna uppgifter, men under menyn Uppgifter finns även färdiga uppgifter samlande i en bank – för elever att lösa, för lärare att tilldela elever eller inspireras av:

 • Riksdagsval i Sverige
 • Riksdagsval i Sverige – Debatt
 • Riksdagsval i Sverige – Partierna
 • Att rösta eller att inte rösta?
 • Val 2022 – Hjärtefrågor
 • Val 2022 – Skatt
 • Studiebesök hos 3 partier
 • Miriam frågar partiledare!
 • Yttrande frihetens begränsningar
 • Varför demokrati?
 • Min kommuns arbete för miljö och klimat
 • Jämförelse av politiska system – USA och Sverige
 • Public services
 • Åsiktsfrihet

I Cartoonist finns användbara tema som:

 • Sverige idag – Samtliga partiledare, partisymboler, tillhörande bakgrunder och rekvisita finns i detta tema. Låt eleverna skapa digitala berättelser om de olika partierna och vad de står för.
 • Demokrati
 • Vardagsliv