Uppdaterad med utvärdering! Så här använder Göingeskolan 7 – 9 i Östra Göinge Läshörnan de har tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

På vår skola går en del läsovana elever, elever med utländsk bakgrund, och några elever som älskar läsning – precis den blandning av elever som de flesta skolor känner igen sig i. För alla dessa elever känns Läshörnan som ett bra komplement till fysiska böcker.

Eftersom alla våra elever har varsin chromebook, kommer Läshörnan att innebära att de plötsligt går runt med ett helt bibliotek under armen. Vår förhoppning är att denna möjlighet ska göra läsningen mer lockande för de elever som inte så gärna läser i vanliga fall, och att de som redan läser ska få ännu lättare att komma över bra böcker att läsa.

Utbudet av böcker på andra språk är också mycket positivt för våra elever med annat modersmål. Det blir förhoppningsvis lättare att hitta läsglädje när man kan hitta samma bok som klasskamraterna, fast på sitt eget språk.

Möjligheten att hitta böcker, både att läsa och lyssna på, är positiv för samtliga elever. Även vana läsare vill gärna lyssna ibland, och även elever med lässvårigheter vill ibland läsa på egen hand. Att kunna välja, och växla, är en stor fördel.

Vårt mål är att fler elever ska få upp ögonen för den glädje som kan finnas i läsning. Vi kommer framför allt att använda Läshörnan i vår svenskundervisning, men vår förhoppning är att den medför att eleverna läser mer, även på egen hand.

 

Synpunkter från Göingeskolan 22 maj 2019

Vi tycker att Läshörnan fungerar mycket bra. En del elever väljer ju hellre fysiska böcker, men det stora flertalet gillar att kunna läsa/lyssna via sin chrome book. Många elever har framför allt fått upp ögonen för ljudböcker – att det är behagligt att få lyssna och skapa sina egna bilder samtidigt. Vi önskar fortfarande få till mer läsning och arbetar vidare med detta. Vi är absolut intresserade av att fortsätta med Läshörnan.

 

Utvärdering

Under läsåret har vi haft förmånen att ta del av Läshörnan via AV Media Skåne. Läshörnan har, precis som vi hoppades, varit ett utmärkt komplement till fysiska böcker. Vi har nått både våra vana läsare, som har njutit av att ibland lyssna i stället för att alltid läsa själva, och våra läsovana elever, som har insett att de också kan ta till sig litteratur och att det finns en glädje i läsning.

För våra elever med annat modersmål än svenska har Läshörnan inneburit läsglädje och läsvila på sitt eget språk, och möjlighet att utmana sig själva på svenska. De har också kunnat välja att läsa boken både på svenska och på sitt modersmål.

En del elever med lässvårigheter har haft stor hjälp av möjligheten att kunna välja att antingen läsa eller lyssna. Några elever har valt att göra både och, med samma bok. Alla dessa möjligheter har funnits för våra elever, på ett enkelt sätt, i deras Chrome books.

Vi känner att flera av våra elever har hittat en läsglädje, som de antingen aldrig tidigare haft, eller som de har tappat genom sin skolgång. Vi har använt Läshörnan i vår svenskundervisning, men många elever har också använt Läshörnan på sin fritid.

Läshörnan är ett fantastiskt komplement till ett fysiskt bibliotek.

 

Här kan du skapa ett testkonto och läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!