Följande 40 utställare kunde du besöka på Läromedelsmässa 2018. Vi hoppas att vi alla ses onsdag den 6 mars 2019 då vi arrangerar Läromedelsmässa för 30:e gången! Boka redan nu in Läromedelsmässa 2019 i din kalender och håll dig uppdaterad genom att vara prenumerant på vårt nyhetsbrev.

ABA Skol är ett familjeägt företag som är leverantör av möbler och material till Sveriges skolor och förskolor. Vi tillhandahåller bästa upplevda kvalitén, servicen och de bästa tjänsterna.

Med hjälp av Arec Nordics produkter kan du spela in lektioner/föredrag. Distansutbildning. Samarbete mellan skolor! Mediaträning Livestreaming

Askunge förlag utvecklar läromedel i matematik med fokus på kartläggning, färdighetsträning och problemlösning. Askunge ger också ut basmaterial i svenska. Vi vänder oss särskilt oss till elever som behöver extra stöd.

AV Media Skåne är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola på alla nivåer. Vi arbetar för att inspirera hur digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa en mer givande undervisning.

AV Syd är en komplett partner inom ljud- och bildprodukter. Vårt sortiment är brett och innehåller allt från projektorer till videokonferenser, ljudanläggningar och AV-möbler. Vi arbetar med allt från försäljning av enstaka produkter till kompletta installationer av stora projekt.

Clio Online från Bonnier Education är ett komplett digitalt läromedel för mellan- och högstadiet. Våra portaler är skapade av ämnesredaktörer utifrån läroplanen i respektive ämne och årskurs.

Creaza är ett modernt digitalt läromedel där eleverna placeras som producent och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier, film och ljudproduktioner i en pedagogisk kontext.

Smallbooks är ett förlag specialicerat på böcker för den som ska lära sig läsa. Böcker för åk 1 – 2, förskoleklass, nyanlända, special och grundsär.

Eductia AB är ett företag som tar fram kringmaterial som kan krydda din undervisning.

Frölunda Data är en leverantör av IT-relaterade hjälpmedel som etablerades redan 1985, vilket i dag gör oss till en av de mest erfarna aktörerna på marknaden. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att hitta de bästa lösningarna för att kunna tillgodogöra sig information.

Kom och upptäck Gleerups digitala läromedel! Ett omfattande kunskapsinnehåll i kombination med den senaste tekniken ger eleven en levande lärupplevelse med nya möjligheter att lära på sitt eget sätt, och för läraren finns en rad smarta verktyg.

Hegas Förlag ger ut lättläst skönlitteratur för barn och ungdomar.

Hos ILT Inläsningstjänst hittar du smarta tjänster som gör vardagen lite lättare för dig som pedagog.

Inspera Assessment levererar säkra digital kunskapsmätning med stor bredd och variation – systemet används för alla sorters skolformer runtom i ett 100-tal länder.

Kikora är digital matematik för grundskola och gymnasium, ett komplement till matematikundervisningen för färdighets- och mängdträning i olika nivåer, områden och språk. (Medlemmar hos AV Media Skåne har en testperiod fram till den 15 april.)

LegiLexis vision är att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet. Vi tillhandahåller kvalitetssäkrade tester och annat material helt gratis till lärare.

Lekolar vill väcka lusten att lära genom att utveckla lärande miljöer för barn och ungdomar.

Liber utvecklar dagens och morgondagens läromedel och kurslitteratur, förankrat i vår långa erfarenhet, modern forskning och med passion för utbildningens vardag.

Lin Education hjälper skolor, organisationer och företag att med hjälp av digitaliseringen utveckla sitt lärande – genom verktyg, innehåll och pedagogik. Vi arbetar idag med över 60 kommuner över hela landet och har idag över 250 000 digitala verktyg i skolor och förskolor runt om i Sverige.

Lantbruk – ett levande läromedel, som även finns i digital form, Bonden i skolan.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med 230 000 medlemmar. Vi är ett fackligt yrkesförbund som organiserar alla lärare från förskolan till högskolan. Inom förbundet har vi underorganisationer för studenter och chefer. Vi tillhör TCO.

Lära förlag fokuserar på specialpedagogik, lättläst och PREST-ämnen. Vår vision är att alla ska ha rätt till läromedel anpassade efter sina unika behov.

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever. Våra läromedel sätter guldkant på undervisningen och ger lärare stor flexibilitet! Vi arbetar för ett lärande fyllt av kreativitet, glädje och struktur.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, visar upp talböcker och Legimus samt lättlästa böcker och nyheter från LL-förlaget och 8 Sidor. Ta med lektioner och tips hem!

MV Nordic erbjuder läs- och skrivhjälpmedel som CD-ORD och IntoWords, träningsprogrammen Minneslek-, Mattelek och Mattekoden Flex. Upptäck även våra produkter från LEGO Education.

Upptäck vårt digitala läromedel mystudyweb, videolektioner och övningar i sex ämnen och Kartläggaren, Sveriges mest använda digitala screeningsverktyg åk. 4-9, åk.1 Gy!

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder digitala läromedel för årskurserna 4–6, 7–9 och gymnasiet samt kunskapstjänster från förskola till gymnasiet.

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Nypon förlag ger ut lättlästa böcker för barn och unga. Under Vilja förlag ger vi ut lättläst för unga vuxna och vuxna.

Roslagstext är ett litet bokförlag med stora ambitioner. Vi ger ut historiska skönlitterära äventyrsromaner skrivna av Kim M. Kimselius. Böckerna kan läsas av både barn, ungdomar och vuxna.

Sanoma Utbildning levererar marknadens ledande läromedel – från förskola till högskola, i traditionellt tryck eller nya heldigitala lösningar.

Schoolido är en digital lärtjänst som täcker in högstadiets ämnen. Gå in på ett ämne, område, begrepp eller din senaste läxa och sätt igång och lär med hjälp av film, ljud, text, bild och quiz. Lär på ditt sätt, helt enkelt!

Scientific EdTech använder vetenskap och teknologi för att erbjuda ett komplett läromedel i matematik för årskurs 1. Produkten heter Planetjakten och följer läroplanen, den innehåller träning och tester samt är vetenskapligt validerad.

SICA Läromedel – Det naturliga valet för kul och variationsrik undervisning!

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att alla ska få tillgång till en likvärdig utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan – genom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, universitet och under hela yrkeslivet.

Studi.se utvecklas ett flerspråkigt digitalt verktyg. Animerade filmer och tillhörande quiz i 10 ämnen översätts till arabiska, engelska, tigrinska, dari och somaliska.

Texterna i Tengnäs läromedel är skrivna med en tydlig pedagogisk tanke och struktur. De flexibla läromedlen hjälper dig som pedagog att anpassa undervisningen, för att möta och utveckla varje elevs unika förmåga och förutsättningar att nå målen och kunskapskraven.

Det finns många sätt att titta och lyssna på program från UR. De sänds bland annat i Kunskapskanalen, i SVT:s kanaler och i Sveriges Radio. På UR Skola och UR Play kan du se alla program när du vill.

Kunde du inte delta på vår mässa eller vill uppdatera dig lite till?

Jenny Edvardssons föreläsning finner du här.