Förbered ditt besök, på Läromedelsmässa 2018, genom att läsa information om utställarna! Här publicerar vi utställarna, du möter onsdag den 7 mars 2018 på Yllan i Kristianstad, efterhand som de anmäler sitt deltagande på vår mässa. Just nu är det 14 utställare anmälda och fler tillkommer! Håll utkik!

Läs mer om hela mässan här!

Askunge förlag utvecklar läromedel i matematik med fokus på kartläggning, färdighetsträning och problemlösning. Askunge ger också ut basmaterial i svenska. Vi vänder oss särskilt oss till elever som behöver extra stöd.

AV Media Skåne är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola på alla nivåer. Vi arbetar för att inspirera hur digitala verktyg och användandet av film och böcker kan skapa en mer givande undervisning.

Clio Online från Bonnier Education är ett komplett digitalt läromedel för mellan- och högstadiet. Våra portaler är skapade av ämnesredaktörer utifrån läroplanen i respektive ämne och årskurs.

Creaza är ett modernt digitalt läromedel där eleverna placeras som producent och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier, film och ljudproduktioner i en pedagogisk kontext.

Kom och upptäck Gleerups digitala läromedel! Ett omfattande kunskapsinnehåll i kombination med den senaste tekniken ger eleven en levande lärupplevelse med nya möjligheter att lära på sitt eget sätt, och för läraren finns en rad smarta verktyg.

Hands on Science erbjuder spännande läromedel för kreativ inlärning. Vi har vad som behövs för att göra matematik, teknik och naturvetenskap roligt. Lär dig programmering och låt skapande, digital förståelse och nyfikenhet förenas.

Hegas Förlag ger ut lättläst skönlitteratur för barn och ungdomar.

Lekolar vill väcka lusten att lära genom att utveckla lärande miljöer för barn och ungdomar.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med 230 000 medlemmar. Vi är ett fackligt yrkesförbund som organiserar alla lärare från förskolan till högskolan. Inom förbundet har vi underorganisationer för studenter och chefer. Vi tillhör TCO.

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever. Våra läromedel sätter guldkant på undervisningen och ger lärare stor flexibilitet! Vi arbetar för ett lärande fyllt av kreativitet, glädje och struktur.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, visar upp talböcker och Legimus samt lättlästa böcker och nyheter från LL-förlaget och 8 Sidor. Ta med lektioner och tips hem!

Upptäck vårt digitala läromedel mystudyweb, videolektioner och övningar i sex ämnen och Kartläggaren, Sveriges mest använda digitala screeningsverktyg åk. 4-9, åk.1 Gy!

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Nypon förlag ger ut lättlästa böcker för barn och unga. Under Vilja förlag ger vi ut lättläst för unga vuxna och vuxna.

Roslagstext är ett litet bokförlag med stora ambitioner. Vi ger ut historiska skönlitterära äventyrsromaner skrivna av Kim M. Kimselius. Böckerna kan läsas av både barn, ungdomar och vuxna.

Studi.se utvecklas ett flerspråkigt digitalt verktyg. Animerade filmer och tillhörande quiz i 10 ämnen översätts till arabiska, engelska, tigrinska, dari och somaliska.

Det finns många sätt att titta och lyssna på program från UR. De sänds bland annat i Kunskapskanalen, i SVT:s kanaler och i Sveriges Radio. På UR Skola och UR Play kan du se alla program när du vill.