50 utställare välkomnar dig och dina kollegor till Läromedelsmässa 2019 i Hässleholm! Förbered ditt besök genom att läsa en kortfattad information om varje företag. Alla företag gör sitt yttersta för att erbjuda dig det bästa inom utbildning. En del företag har även ett speciellt erbjudande i sin monter under mässan. Läs mer nedan.

Anmäl ditt besök på Läromedelsmässa 2019 här. Ta med ENTRÉBILJETTEN till mässan!

ABA Skol är en ledande leverantör av produkter och tjänster inom den pedagogiska miljön till skola, förskola och fritidshem. Vi har den bästa kvaliteten gällande produkter, tjänster och service.

Läsklar/ Annas klassrum är utvecklad för nyanlända och elever med stora lässvårigheter. Läsklar har lärt 300 barn att läsa och har högsta effektivitet i senaste vetenskapliga utvärderingen.

Askunge Förlag ger ut läromedel i matematik och svenska, flera är riktade till elever med särskilda behov. Ett annat område som vi satsar på är problemlösning.

I nära samarbete med ATEA:s kunder och partners utvecklar vi lösningar som nästa generation kan vara stolta över.

AV Media Skåne är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola, som arbetar för att inspirera till hur film, böcker och digitala verktyg skapar en mer givande undervisning!

Krångligt med teknik? Med AVS helhetslösningar inom ljud & bild kan du fokusera helt och hållet på vad du vill säga och visa och lämna det tekniska till oss.

Clio – Ett modernt och 100 procent digitalt läromedelsförlag! Vi tror att vårt innovativa läromedel hjälper till att göra undervisningen ännu bättre. Vi finns för att ge lärarna ett starkt läromedel med hög akademisk nivå.

Creaza är ett digitalt berättande verktyg som gör det möjligt för ALLA elever att arbeta kreativt genom tankekartor, videoredigering, ljudredigering, presentationer samt tecknade serier!

Filmpedagogiska projekt för grundskolan.

Gleerups erbjuder strukturerade läromedel som är granskade, kvalitetssäkrade samt anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Våra läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan.

Få, om ens någon, kan skilja en lättläst kapitelbok från en ”vanlig” ungdomsbok genom att titta på den. Det är först när man börjar läsa Hegas böcker som skillnaden märks.

ILT Inläsningstjänsts mission är att på ett framgångsrikt sätt bidra till en skola där alla har möjlighet att lyckas.

Vi digitaliserar den svenska skolan. Helhetslösning för säkra digitala nationella delprov och generella kunskapsmätningar. Inspera Assessment uppfyller de krav som Skolverket ställer för att användas under nationella prov.

Träna matematikens förmågor digitalt med Kikora! Läromedel för åk 4 – 9 och Ma 1 – 3.

Ett utbildningsföretag som erbjuder en helhetslösning för implementering av Kooperativt lärande på din skola. Besök montern för att få mer information om fortbildningar och titta på ett kooperativt visuellt bildstöd.

Vi på Kreativum Science center presenterar vår skolverksamhet, både mot elever och pedagoger. I huvudsak visar vi våra olika programmeringsverktyg. Välkommen att prova på i vår monter!

Kunskapsklipp är korta utbildningsfilmklipp – ett pedagogiskt innehåll som underlättar för lärare och elever i undervisningen i grundskolan.

Lekolar vill väcka lusten att lära genom att utveckla lärande miljöer för barn och ungdomar.

Liber är ett av Sveriges ledande utbildings företag. Genom samarbete med de främsta forskarna och författarna erbjuder vi läromedel, kurslitteratur och managementlitteratur av hög kvalitet.

Lära förlag är förlaget som satsar på specialpedagogik. Hos oss hittar du läromedel för grund- och gymnasiesärskola. Unika läromedel för unika elever.

Lärarförbundet – Ett fackligt professionsförbund för alla lärare, skolledare och lärarstudenter.

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med över 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Majema är specialiserade på läromedel för skolåren FK till åk 6. Vi ger ut basläromedelsserier i svenska, engelska och matematik. Vi är även ledande på planeringsverktyg.

Dokumentärfilms-produktion; på mässan om dokumentärfilm som verktyg i klassrummet, att ta in filmämnet praktiskt in i skolan -även skolbio!

Learn languages with Muzzy and his friends via MUZZY/HamarkFilm! Movies – Interactive games – songs – activities – teachers guide

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, erbjuder bland annat talböcker genom Legimus, lättlästa böcker från LL-förlaget och den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor.

Mystudyweb erbjuder ett digitalt läromedel och Sveriges mest använda digitala kartläggningsverktyg för grundskola och gymnasium.

Tryckt, blended och heldigitalt. Natur & Kultur Läromedel erbjuder kvalitetssäkrade läromedel från förskolan till gymnasiet samt vuxenutbildningen och sfi. Natur & Kultur är en stiftelse som agerar självständigt och långsiktigt. 

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder digitala kunskapstjänster och läromedel som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.

Nypon förlag ger ut lättlästa böcker för barn, och unga. Under förlagsnamnet Vilja ger vi ut lättläst för vuxna.

Oribi är ett företag som utvecklar rättstavningsstöd, talsyntes och ordprediktion för bl.a. PC, Mac, Google Chrome och iPad. Några kända program är Stava Rex, SpellRight, Oribi Speak och Oribi Writer.

Rafiki/Erikshjälpen – Världen i ditt klassrum. Verktyg för värdefrågor och mänskliga rättigheter. Barns vardag i andra länder med fokus på barnkonventionen och de globala målen.

Roslagstext är ett litet bokförlag med stora ambitioner. Vi ger ut historiska skönlitterära äventyrsromaner skrivna av Kim M. Kimselius. Böckerna kan läsas av både barn, ungdomar och vuxna.

Sanoma Utbildning ger ut marknadens ledande läromedel, i både tryckt och digital form. Välkommen att prata nutidens läromedel med oss.

SICA Läromedel – Det naturliga valet för kul och variationsrik undervisning!

Skogen i skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.

Skolcopy ger ut fristående arbetsböcker som produceras och trycks i Södra Dalarna. Alla böcker 31,-/st.

Studentlitteratur är det nytänkande utbildningsförlaget som ständigt vill förbättra lärandet, förenkla vardagen och skapa resultat.

Studi är ett digitalt flerspråkigt läromedel som består av korta, animerade filmer med tillhörande quiz. Filmerna är baserade på det centrala innehållet i LGR11 år 9.

StudyBee är fullt integrerat med Google Classroom och möjliggör formativ bedömning mot skolverkets kunskapskrav.

Svensk Talteknologi stödjer eleven i skrivprocessen- från idé till färdig text.

Tengnäs Läromedel erbjuder läromedel med enkla och tydliga texter för förskola, grundskola, särskola, nyanlända och specialundervisning.

NTF stöder pedagoger i grundskolan med hemsidan www.trafikeniskolan.se. Där finns lektionsförslag och fakta om trafik och trafiksäkerhet, tydligt kopplad till läroplan och kursplan.

Ugglo är en läs- och språkinlärningstjänst för förskola och skola med 1.000 ljudbilderböcker på över 35 olika språk.

Unikum är Sveriges största lärportal för samarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar kring mål, planer, dokumentation och kvalitet. Unikum – ett unikt lärande för alla unika barn.

UR Skola hittar du innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning.

Wendick-modellen har strukturerade material för grundläggande kunskaper och färdigheter i matte och svenska. Årskurslösa kopieringsmaterial med långsam progression och tydlig layout.

Ett av norden bästa läs- och skriv-verktyg

Intresserad av: – G Suite för Education? – Chromebooks? – Läs- och skrivteknologi? Samarbeta med Wizkids för att utveckla undervisningen!

Bonden i skolan på nätet och på riktigt, lär om djur, natur och var maten kommer ifrån.

 

Inför ditt besök

Läs hela mässprogrammet, planera ditt besök och anmäl dig r. Ta med ENTRÉBILJETTEN till mässan!

 

Läs mer om erbjudande i montrar här.