UR i skolan

”Vi gör inte bara program. Vi gör skillnad. Genom att stötta lärare, väcka barns nyfikenhet och ge svar på det du alltid undrat över är UR med och bidrar till den demokratiska tanken. Att veta saker om andra människor, samhället och hur allting hänger ihop är en förutsättning för att vi alla ska kunna vara med och påverka våra liv och den tid vi lever i.” (ur.se)

 

UR:s digitala tjänster

UR.se

UR.se är endast en infosida, medan URplay.se är där programmen finns.

 

UR Play

UR Play är fritt och öppet för alla att använda i skolan. Programmen på UR Play har en begränsad rättighetstid, då de är tillgängliga. UR Play finns även som app för alla telefoner, Apple-tv och läsplattor. Här kan du läsa mer om UR Play.

 

UR Språkplay

UR Språkplay är en playtjänst där du kan titta på UR:s program och samtidigt förbättra dina kunskaper vad gäller det svenska språket. Ett språkstöd lämpligt för SFI.

Du klickar på ord du inte förstår i undertexterna och de översätts då till ett av 18 valfria språk. Gå vidare till UR Språkplay för att se vilka program som finns tillgängliga.

UR Access

Vissa av programmen på UR Play fortsätter att vara tillgängliga bakom inloggning, UR Access, i olika nätverk. UR Access ger tillgång till program både från UR Play och även till UR:s program med förlängd rättighetstid. De program som inte finns via UR Access är de program som sänds genom Kunskapskanalen, det vill säga dokumentärer för vuxenpublik.

Nätverken kan exempelvis vara mediecentraler och riktar sig till förskolor, grundskolor, gymnasium, folkhögskolor, högskolor och universitet. Skolor som via sin kommun eller själva har avtal med en mediecentral har tillgång till programmen via den. Lärosäten, som högskolor och universitet, kan ansluta sig direkt själva till Utbildningsradion.

Du har tillgång till UR Access via AV Media Skånes Mediekatalog!