Vad är utbildningsklipp?

I Mediekatalogen kan du filtrera och välja film ur olika genrer, exempelvis utbildningsklipp:

  • Korta pedagogiska utbildningsfilmer, ca 3-6 minuter.
  • Filmer med relevant innehåll för grundskolan.
  • Material med tydliga kopplingar till läroplanens mål.
  • Filmer som är lätta att hitta i söksystem – god sökbarhet!

Som lärare kan det vara bra att kunna välja en kortare film i undervisningen som ett komplement till en längre film. Det kan vara för att ge mer utrymme i tid för diskussion och annat arbete eller för att introducera, inspirera, förklara eller repetera något. De passar också bra till det flippade klassrummet!

 

Eduklips

Utbildningsklippen i Mediekatalogen kommer från Eduklips ”klippbank” med flera hundra olika klipp, tillgängliga för både lärare och elever. Varje termin fylls det på med nya aktuella utbildningsklipp, så håll utkik bland ”nyheter” eller titta i katalogerna för att ha koll på senaste nytt!

Eduklips erbjuder tre slags utbildningsklipp:

  • Egenproducerade, unika utbildningsklipp.
  • Inköpta utbildningsklipp från svenska eller utländska producenter, som anpassats efter den svenska läroplanen.
  • Klippbanken – utbildningsklipp utifrån material från tidigare utgivna filmer av Solfilm Media och Kunskapsmedia.
    Alla klipp har man gått igenom och anpassat för Eduklips.

 

Minilektioner – Grej Of The Day

GOTD är numera ett välkänt begrepp bland lärare, skapat av mellanstadieläraren Micke Hermansson. Inspirerade av hans idé har Eduklips skapat Minilektioner till sina utbildningsklipp. Där kopplas ledtrådar och fakta till ett utbildningsklipp.

Idén med Minilektionerna är att uppmuntra eleverna till spontana diskussioner och undersökningar av dagens ämne, även efter lektionens slut. Genom att repetera kunskaperna ökar chansen att eleverna minns bättre. Räkna med att varje lektionstillfälle tar ca 15 min (inklusive filmvisning). Minilektionen kan till exempel handla om ett djur, en plats, en händelse, en person eller en uppfinning och ger dig ett upplägg som är redo att användas direkt i klassen.

 

Var hittar du Minilektionerna?

Om det finns en Minilektion till ett utbildningsklipp hittar du det som en pdf under Arbetsmaterial när du har klickat in på det utbildningsklipp du vill använda. Här hittar du ett exempel på en minilektion om gråsälen.

Vill du skapa en helt egen Minilektion? Då finns det en färdig mall (Powerpoint-format) som du kan ladda hem och fritt använda. I mallen finns tips på hur du skapar egna Minilektioner, följer upphovsrätten och hittar säkra källor. Dessutom finns färdiga bilder som du kan använda.

Lycka till med att använda och skapa själv!