Vad är ett utbildningsklipp?

I Mediekatalogen kan du filtrera och välja film ur olika genrer, exempelvis utbildningsklipp. Klippen kommer i huvudsak från två klipptjänster, Filmnavet och Eduklips.

Vad menas med utbildningsklipp?

  • Korta pedagogiska utbildningsfilmer, ca 3-6 minuter.
  • Filmer med relevant innehåll för grundskolan.
  • Material med tydliga kopplingar till läroplanens mål.
  • Filmer som är lätta att hitta i söksystem.
  • Med syfte att de ska inspirera och främja elevernas kunskapsutveckling

Som lärare kan det vara bra att kunna välja en kortare film i undervisningen som ett komplement till en längre film. Det kan vara för att ge mer utrymme i tid för diskussion och annat arbete eller för att introducera, inspirera, förklara eller repetera något. De passar också bra till det flippade klassrummet!

 

Filmnavet och Eduklips

Klipptjänsterna, med flera hundra olika klipp från respektive tjänst, finns integrerade i vår Mediekatalog och är sökbara för både lärare och elever. Varje termin fylls det på med nya aktuella utbildningsklipp, så håll utkik bland ”nyheter” eller titta i katalogerna nedan för att hålla koll på senaste nytt!

Ni hittar olika slags utbildningsklipp:

  • Egenproducerade och unika utbildningsklipp.
  • Inköpta utbildningsklipp från svenska eller utländska producenter, som anpassats efter den svenska läroplanen.
  • Utbildningsklipp utifrån material från tidigare utgivna filmer av bolagen och som man har gått igenom och anpassat.

 

Säsongens nyheter

Här kan du titta på nyheterna från Filmnavet för vårterminen 2023 i en showreel:

Föredrar du att bläddra i digital katalog, så finns den möjligheten också – Filmnavets katalog (i pdf-format)

Och här kan du titta på nyheterna från Eduklips för vårterminen 2023 i en showreel:

 

Föredrar du att bläddra i digital katalog, så finns den möjligheten också – Eduklips katalog (i pdf-format)

Säsongens alla nya utbildningsklipp hittar du, som inloggad, i denna samling – här fyller vi på från samtliga filmbolag efterhand – Utbildningsklipp – Nyheter.

 

 

Tillhörande pedagogiskt material

Till utbildningsklippen finns det extra material, i olika omfattning beroende på klippens produktionsår, att använda för lärare och elev.

 

Från Eduklips

”Minilektioner” och ”Grej Of The Day”

GOTD är numera ett välkänt begrepp bland lärare, skapat av mellanstadieläraren Micke Hermansson. Inspirerade av hans idé har Eduklips skapat Minilektioner till sina utbildningsklipp. Där kopplas ledtrådar och fakta till ett utbildningsklipp.

Idén med Minilektionerna är att uppmuntra eleverna till spontana diskussioner och undersökningar av dagens ämne, även efter lektionens slut. Genom att repetera kunskaperna ökar chansen att eleverna minns bättre. Räkna med att varje lektionstillfälle tar ca 15 min (inklusive filmvisning). Minilektionen kan till exempel handla om ett djur, en plats, en händelse, en person eller en uppfinning och ger dig ett upplägg som är redo att användas direkt i klassen.

Om det finns en Minilektion till ett utbildningsklipp hittar du det som en pdf under Arbetsmaterial när du har klickat in på det utbildningsklipp du vill använda. Här hittar du ett exempel på en minilektion om gråsälen. Vill du skapa en helt egen Minilektion? Då finns det en färdig mall (Powerpoint-format) som du kan ladda hem och fritt använda till vilket utbildningsklipp som helst. I mallen finns tips på hur du skapar egna Minilektioner, följer upphovsrätten och hittar säkra källor. Dessutom finns färdiga bilder som du kan använda.

 

”Undersök djuret” och ”Undersök staden”

I samråd med pedagoger har Eduklips tagit fram en mall som är anpassad för yngre elever. Med den kan de själva undersöka ett djur genom att rita och berätta. Mallen hjälper eleverna att metodiskt göra enkla naturvetenskapliga undersökningar av olika djur. Undersök djuret (pdf-format) rekommenderas till utbildningsklippen i serien ”Svenska djur”.

Undersök staden (pdf-format) rekommenderas till utbildningsklippen i serien ”Svenska städer”. Med denna mall kan eleverna berätta och skriva om vad de lärt sig om olika städer.

 

”Klippkoll” och handledningar

Sedan vårterminen 2019 hittar du två slags handledningar till de nya klippen! I Klippkoll (för elever) finns viktiga begrepp, kontrollfrågor, quizfrågor samt uppgifter som ger eleven möjlighet att utforska ämnet vidare. Quiz-frågorna kan användas interaktivt med olika gratisappar, som till exempel Kahoot!

I handledning ges tips och råd till pedagogerna på hur elevunderlaget kan användas. Både klippkoll och handledning är framtagna i nära samråd med mediepedagoger och du hittar dem genom att klicka på Arbetsmaterial under varje artikel i Mediekatalogen!

Här ser du ett exempel på klippkoll och handledning, som tillhör utbildningsklippet Sverige och jämställdheten:

Klippkoll
Klippkoll lärarinfo
Handledning

 

Från Filmnavet

Till Filmnavets unika Kunskapsklipp ingår det filmhandledningar med koppling till gällande läroplan. Klippen levereras alltid med svensk undertext, pedagogiska frågor, quiz och kreativa uppgifter.

Ett exempel på pedagogiskt material är till serien Globala målen – för barn med 17 Kunskapsklipp, ett för varje mål.