Anna Johansson, om Malins besök på Utbildningscentrum IM 18 december 2019

Hur kom det sig att ni ville arbeta med Blodssystrar?

Det var Malin som hörde av sig till oss.

Hur såg ert upplägg ut vad gäller samarbetet med Malin?

Malin kom till oss på avtalad dag, vi visade filmen för ett antal flickor och de fick sedan diskutera filmen med Malin. De ville egentligen träffa henne längre, men vi hade inte den möjligheten just då.

Vad har Malins besök gett eleverna och dig/er som pedagog/er?
Eleverna tyckte det var oerhört spännande att möta någon som gjort en film om flickor som kom från deras hemland. Det stärkte dem. Pojkarna blev lite avundsjuka för att de inte fick se den.
Har Malins besök inspirerat till vidare arbete med film/filmskapande? Hur i så fall?
Nej, det har inte blivit så ännu, eleverna gick på jullov och sedan hände annat när vårterminen började.
Vad skulle kunna göras bättre om ni skulle genomföra ett liknande projekt än en gång?
Det var ganska ”snabba puckar” när Malin skulle komma och inte så mycket förberedelser. Det hade varit bra att ha ett färdigt paket och en längre stund för diskussioner med henne samt Elevhälsan. Någon form av temadag som även inkluderade pojkar. Det finns ju fältgrupper och ungdomsledare runt om i kommunen, varför slår man inte ihop alla dessa resurser och gör temadagar i alla möjliga skolor? Det finns väldigt många viktiga frågor att diskutera från just filmen, det kan vara bra med en professionell resurs då också (kurator, fältare, osv), inte bara filmskaparen.
Hur fick ni reda på erbjudandet ”En halvdag med filmproducenten Malin Andersson”?
Hon mejlade oss.