Boka utbildningar | Digitalkvart.se | Framgångsakademin | Filmsamtal – Blodssystrar | Filmsamtal – Jävla pappa | Naturen som klassrum | MIK | Programmering | Green screen | Inspirationsdagar 2024

 

AV Media Skåne erbjuder olika former av fortbildning så som event, pedagogträffar och kurser. Vi håller även informationsträffar om AV Media Skåne, där man får en överskådlig blick av vår verksamhet och en bra grund för att navigera i vårt utbud.

Event, pedagogträffar och kurser arrangeras både i våra lokaler i Hässleholm och ute på skolor eller konferenslokaler. Inbjudan till våra event och kurser publiceras på hemsidan, i nyhetsbrevet och på våra sidor i sociala medier, där även anmälningsformulär publiceras.

 

Event

Vårt största event ”Läromedelsmässa” har blivit Inspirationsdagar. Vi samarbetar nu med Läromedia och mässan ingår i deras stora Sverigeturné. Mässan arrangeras vanligtvis på våren i Kristianstad.

 

Besökande verksamhet

Vi besöker förskolor och skolor i olika uppdrag:
• Information om vår verksamhet och vår Mediekatalog.
• Introduktion av robotar och 3D-skrivare som finns till utlåning.
• Introduktion av våra tjänster Creaza och Muzzy Club.
• Klassrumsbesök/workshops, med en fördjupning för elever och pedagoger
gällande MIK, Creaza, 3D-skrivare, Green Screen och programmering.
• Introduktion av digital litteratur via AV Media Skåne E-bib
• Introduktion/workshop med förstärkt undervisning i VR

Kontakta Anna eller Eva, för att boka ett besök. Kontaktuppgifter finns här.

 

Fortbildningsmaterial

På hemsidan finns även länkar till material som kan användas till fortbildning för pedagoger, men även tillsammans med elever. Det är material som berör programmering och MIK.