AV Media Skåne erbjuder olika former av fortbildning så som event, pedagogträffar och kurser. Vi håller även informationsträffar om AV Media Skåne, där man får en överskådlig blick av vår verksamhet och en bra grund för att navigera i vårt utbud.

Event, pedagogträffar och kurser arrangeras både i våra lokaler i Hässleholm och ute på skolor eller konferenslokaler. Inbjudan till våra event och kurser publiceras på hemsidan, i nyhetsbrevet och på våra sidor i sociala medier, där även anmälningsformulär publiceras.

 

Event

Varje år, vecka 10, arrangerar AV Media Skåne vårt största event “Läromedelsmässa” med utställare från många olika förlag och företag där du kan få kostnadsfri inspiration, tips och idéer för inköp av pedagogiska lärverktyg.

 

Besökande verksamhet

Vi besöker förskolor och skolor i olika uppdrag:
• Information om vår verksamhet och vår Mediekatalog.
• Introduktion av robotar och 3D-skrivare som finns till utlåning.
• Introduktion av våra tjänster Creaza och Muzzy Club.
• Klassrumsbesök/workshops, med en fördjupning för elever och pedagoger
gällande MIK, Creaza, 3D-skrivare och programmering.

Kontakta Anna eller Eva, för att boka ett besök. Kontaktuppgifter finns här.

 

Fortbildningsmaterial

På hemsidan finns även länkar till material som kan användas till fortbildning för pedagoger, men även tillsammans med elever. Det är material som berör programmering och MIK.