Introduktion till upphovsrätt

En produktion av Webbstjärnan tillsammans med IIS – Internetstiftelsen i Sverige.

PRV – Upphovsrättsskolan

Upphovsrättsskolan innehåller inspirerande och motiverande material om upphovsrätt. I Upphovsrättsskolan finns pedagogiskt och spelliknande övningar för elever på grundskolan, lärare och lärarstudenter.

 

Upphovsrättsguider från Kolla källan

Vad gäller när lärare och förskollärare använder andras bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik och texter i skolan och på nätet? Det reder guiderna ut.

Upphovsrättsguide om bilder

Upphovsrättsguide om filmer, radio- och tv-program

Upphovsrättsguide om musik