Upphandling

Vi på AV Media Skåne genomför och har genomfört upphandlingar för att samordna samt förmedla inköp för de kommuner som är anslutna till kommunalförbundet avseende AV- och IKT- utrustning med tillhörande tjänster. Det är ramavtalsupphandling, som bygger på sortimentsupphandling, där de leverantörer som vi tecknat ramavtal med kommer att utsättas för en andra konkurrensutsättning som vi på AV Media Skåne genomför på uppdrag av medlemskommunerna.

Syftet med AV Media Skånes upphandling är:

  • Att skapa fördelaktiga villkor för AV Media Skåne som ska komma de anslutna kommunerna tillgodo.
  • Att kostnadseffektivisera anslutna kommuners inköpsverksamhet inom givna produktområden.
  • Att hushålla med offentliga medel.
  • Att tillgodose anslutna kommuners behov inom efterfrågat område.
  • Att verka för att minska tid och arbete för de anslutna kommuner vid införskaffande av varor och tjänster.

Upphandlingen är genomförd enligt LOU.

De olika produktgrupperna är:

 

Produktgrupp A

– Analoga och digitala produkter för in- och avspelning för ljud och bild
– Utrustning för virituella möten, ex: videokonferens utrustning
– Diktafoner
– Förstärkare, receivers, mixers och tuners
– Högtalare
– Mikrofoner
– TV apparater
– Projektorer
– Monteringsprodukter exempelvis tak- och väggfästen
– 3D TV apparater

Produktgrupp B

– Kameror exempelvis analoga och digitala stillbildskameror
– Videokameror
– 3D Kameror

Produktgrupp C

– Dokumentkameror
– Interaktiva skrivtavlor
– Interaktiva skärmar
– Interaktiva projektorer
– Whiteboard
– Filmduk
– Styrdon och styrpaneler för hantering av AV-utrustning och tillbehör
– Monteringsprodukter exempelvis tak- och väggfästen
– Utbildning

Produktgrupp D

– Surfplattor, som stödjer Operativsystem iOS
– Stationära och bärbara datorer, som stödjer operativsystem OSX
– Skrivare och 3D skrivare kompatibla med iOS och OSX
– Scanner och 3D scanners kompatibla med iOS och OSX
– Orginal adaptrar, orginal strömladdare, orginal iOS enheter som kan strömma innehållet trådlöst till skärm eller projektor samt ituneskort inbegrips i produktgruppen
– Pedagogiska programvaror som stödjer lärandet i kreativa skolmiljöer som stöds av iOS och OSX
– Utbildning

Produktgrupp E

– Surfplattor, som stödjer andra operativsystem än iOS, såsom Windows, android, m.fl.
– Stationära och bärbara datorer, som stödjer andra operativsystem än OSX, såsom Windows, m.fl.
– Skrivare och 3D skrivare kompatibla med dessa operativsystem
– Scanner och 3D scanners kompatibla med dessa operativsystem
– Pedagogiska programvaror som stödjer lärandet i kreativa skolmiljöer som stöds av andra operativsystem än iOS och OSX, såsom Windows, android, m.fl.
– Utbildning

Produktgrupp F

Volymlicenser/Volymavtal för programvaror/Appar för kreativa lärmiljöer, t ex “NE”, “Inläsningtjänst”, “Creaza”, “3D Classroom”, “Notebook” och andra digitala läromedel samt laboratorieutrustning för pedagogiskt bruk och även programmerbara robotar för pedagogiskt bruk.

För mer information kontakta: Anders Bylund