Upphandling

Vi på AV Media Skåne genomför och har genomfört upphandlingar för att samordna samt förmedla inköp för de kommuner som är anslutna till kommunalförbundet avseende AV- och IKT- utrustning med tillhörande tjänster. Det är ramavtalsupphandling, som bygger på sortimentsupphandling, där de leverantörer som vi tecknat ramavtal med kommer att utsättas för en andra konkurrensutsättning som vi på AV Media Skåne genomför på uppdrag av medlemskommunerna.

Syftet med AV Media Skånes upphandling är:

  • Att skapa fördelaktiga villkor för AV Media Skåne som ska komma de anslutna kommunerna tillgodo.
  • Att kostnadseffektivisera anslutna kommuners inköpsverksamhet inom givna produktområden.
  • Att hushålla med offentliga medel.
  • Att tillgodose anslutna kommuners behov inom efterfrågat område.
  • Att verka för att minska tid och arbete för de anslutna kommuner vid införskaffande av varor och tjänster.

Upphandlingen är genomförd enligt LOU.

En andra konkurrensutsättning innebär att ett visst antal leverantörer har kvalificerat sig genom att vara bra på service, support, kvalitet, leveranssäkerhet m.m. och därigenom erhållit poäng för hur väl de bedömts i de olika kriterierna.

Slutkunden från medlemskommunen hör sedan av sig till AV Media Skåne och därefter sker en mindre upphandling och då gäller “lägsta pris” och därigenom erhåller leverantörerna poäng för vilket pris de erbjudit.

Till sist läggs poängen från det första steget ihop med poängen som handlar om pris och högst poäng vinner upphandlingen. Vi vill också berätta att det inte innebär köptvång för att man fått fram ett vinnande bud.

För mer information kontakta: Anders Bylund