Uppdaterad med utvärdering! Så här använde Korsavadsskolan 7-9 i Simrishamn Läshörnan de hade tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

 

Korsavadsskolan i Simrishamn är en ganska stor högstadieskola med 6 parallellklasser i åk 7-9. Ungefär hälften av eleverna (10 klasser) har möjlighet att prova ”Läshörnan”. Det är olika lärare inblandade, både i svenska och engelska, och de har olika syften med sin användning.

Generellt ser lärarna fram emot att en och samma bok kan läsas av flera elever samtidigt, antingen i helklass eller i grupper.

Samtliga elever i åk 7 (= 6 klasser) kommer under vårterminen att jobba med ett läsprojekt som avslutas med ett författarbesök (Magnus Nordin). De kommer alla, tack vare ”Läshörnan”, ha möjlighet att läsa flera av författarens böcker. Tanken är att de ska läsa både i homogena läsgrupper och i tvärgrupper, ha boksamtal och bokdiskussioner, och sammanställa relevanta frågor till författaren.

Hälften av eleverna i åk 8 (= 3 klasser) ser möjligheten att på ett enkelt sätt ha böcker lättillgängligt för alla, både på svenska och engelska, dels när man har lässtunder varje vecka och dels om man har en stund över på en lektion, eller vill läsa på rasterna eller fritiden.

En klass i åk 9 tänker fokusera på ljudböcker. Man vill ge alla elever möjlighet till läsupplevelser genom öronen, och reflektera över skillnader i att ta till sig en berättelse via ögonen respektive via öronen.

 

Reflektioner
  • Eleverna tycker det är skönt och avkopplande att lyssna på ljudböcker, som avbrott från stressen kring alla Nationella Prov (åk 9).
  • Bra träning för alla att ”lära sig” lyssna på en bok, det kräver koncentration.
  • Synd att utbudet av ljudböcker för ungdomar till största delen består av lättlästa böcker, med en lyssningstid upp till endast 1-2 timmar.
  • Bra att flera/många elever kan läsa samma bok samtidigt.
  • Bra att flera av den specifika författarens böcker finns tillgängliga i ”Läshörnan”.
  • Synd att inte en enda av just den här författarens böcker finns som ljudbok i ”Läshörnan”.
  • Flera elever tycker det är jobbigt/svårt att läsa böckerna digitalt på skärmen, vill hellre ha en fysisk bok i handen.
  • Det är positivt att det är ett stort utbud av böcker.

 

Utvärdering

Det har varit intressant att få prova detta, men det är framför allt utbudet av ljudböcker som lärarna och jag känner inte räcker till. De flesta ljudböckerna för barn och unga är lättlästa böcker på ca 1 timmes lyssning. Utbudet av ”vanlig” skönlitteratur i ljudboksform för barn och unga (framför allt ungdomar) är väldigt begränsat.

En av lärarna hade ett stort läsprojekt i våras med Magnus Nordins böcker, och inte en enda av hans böcker finns på Läshörnan som ljudbok. Läraren hade sett fram emot att eleverna skulle få möjlighet att uppleva läsning genom öronen, men det blev tyvärr en besvikelse att det inte gick.

Det är också väldigt många elever som faktiskt föredrar att läsa i en fysisk bok än att läsa på skärmen, skärmläsningen känns jobbigare för ögonen.

Ett tips för att ytterligare utveckla Läshörnan är att satsa på utbudet av ”vanlig” skönlitteratur i ljudboksform.

Tack för möjligheten att ha fått prova på Läshörnan!

 

Här kan du skapa ett testkonto i Läshörnan.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!