Skapa ett lärarkonto hos oss för att få tillgång till strömmande film och andra digitala tjänster.  

Studerar du på Högskolan i Kristianstad väljer du först Kristianstad som kommun och sedan Högskolan Kristianstad som skola. Registrera dig med din adress du fått på skolan (förnamn+efternamn+löpnummer@stud.hkr.se).  

Studerar du på en lärarhögskola som ligger utanför vårt område, men gör praktik i en kommun som vi är verksamma ita kontakt med Martin, så hjälper han dig igång med ditt konto. 

 

Praktik 

När du är på praktik i någon av de kommuner som vi har i vårt verksamhetsområde får du lov att visa film och använda de digitala tjänsterna i de klasserna. 

Vill du boka teknik eller bok- och temalådor gör du detta enklast genom din handledare. Bokar du genom ditt eget konto är det viktigt att du i meddelanderaden skriver på vilken skola du praktiserar så att materialet skickas rätt. 

  

Klar med din utbildning 

När du är klar med din utbildning kan du fortsätta att använda ditt konto som lärare, om du har anställning i någon av de kommuner som vi har verksamhet i. Kontot ska avslutas efter din utbildning om du inte arbetar i våra kommuner, då det endast är lagligt att använda våra tjänster i vårt område 

Viktigt är att du under Inställningar ändrar till den skola som du har fått anställning på, så leveranser av teknik samt bok- och temalådor kommer till din nya arbetsplats. Under inställningar ändrar du även till din nya e-postadress, som du får av din nya arbetsgivare.