Hitta tillbaka till dina favoriter!

Klicka på Spara (knappen med bokmärkessymbol på) när du är inne på en artikel i Mediekatalogen. Du kan välja att spara artikeln som en favorit eller lägga in den i en samling. Om du endast väljer att lägga till favoriter kan listan till slut bli lång och då kan det vara bra om du delar in i samlingar.

Du väljer att skapa en ny samling eller lägga den valda artikeln i en redan befintlig samling. När du skapar en ny samling kan du döpa den till det du önskar, skriva en beskrivande text till och välja om du vill hålla den till att vara privat eller göra den publik. Om du väljer att göra den publik kommer den att ses av alla som du delar länken till samlingen med, t ex lärare till sina elever.

Du kan blanda resurser som t ex böcker och filmer i samma samling.

Här kan du läsa mer om samlingar, Mina samlingar.