Vill man arbeta med film med ett pedagogiskt perspektiv finns det årligen bidrag att söka. Två organisationer som beviljar stöd är Svenska Filminstitutet och Kulturrådet. Dessa organisationer arbetar för att ge elever möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och kunskap om rörlig bild samt för att ge eleverna tillgång till kulturens alla uttrycksformer och därmed också ge möjlighet till eget skapande.

 

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Stöd fördelas vid två tillfällen per år. Sista ansökningsdag för våren är 31 mars och för hösten 15 oktober och kan sökas av kommunal förvaltning, som till exempel skola, förskola, bibliotek, kulturskola, eller annan organisation som drivs med kommunal finansiering.

Stödet kan användas för verksamhet inom både skola, förskola och fritid, till satsningar som innebär:

  • utveckling av filmpedagogisk verksamhet
  • kompetensutveckling av personal
  • insatser som främjar barn och ungdomars eget skapande
  • filmvisning på biograf för barn och unga
  • utforska filmarvet

Läs mer om riktlinjer och ansökan på Svenska filminstitutets hemsida.

 

Kulturrådet

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.  Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Kulturrådet fördelar sedan 2008 årligen bidraget. Bidraget är på cirka 170 miljoner kronor per år och går till förskola – grundskolans årskurs 9, förberedelseklass och särskola. Ansökan görs mellan december och februari för den påföljande höst- och vårterminen.

Läs mer om bidraget och ansökan på Kulturrådets hemsida.

 

AV Media Skåne

Sök stöd för en halvdag med dokumentärfilmaren Malin Andersson i samband med hennes film Blodssystrar. Vi beviljar ett besök per termin och ett besök per skola och läsår. Läs mer om filmsamtal och filmskapande med Malin här.