Ansökan om bidrag för Skapande skola inför läsåret 2022/2023 var öppen 4 januari-3 februari 2022. Beslut fattas och kommuniceras under maj 2022.

Det här statsbidraget gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Bidraget stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget.

Kulturrådets hemsida får du svar på dina frågor om hur du ansöker.

Du kan också ta del av denna informationsfilm för att på bästa sätt förbereda er inför er ansökan. Här går man igenom bidraget, blanketten och svarar på vanliga frågor samt berättar om lite kommande nyheter.