Infobank

I Telenors infobank kan du bland annat lära dig mer om olika sociala medier och hur de används. Informationen är indelad i olika ålderskategorier.

 

Skolverket

I Skolverkets lärportal finns en modul som heter Digital kompetens. I den finns två delar som riktar sig mot användandet av nätet: Kritiskt användande av nätet och Säker användning av nätet

Skolverket har stödmaterial på sin hemsida som tar upp säkerhet på nätet.

 

Viralgranskaren

Guide till hur du viralgranskar Youtubefilmer i fem enkla steg.

Guide till hur du granskar bilder som är publicerade på nätet.

 

Vilka sociala och digitala medier använder eleverna?

Här hittar du enkäter som du kan använda i din klass för att ta reda på vilka medier dina elever använder. Undersökningarna är gjorda i Google Formulär så du behöver ett googlekonto/gmail-konto för att kunna skapa en kopia av formuläret. Det finns en enkät för åk F-3 samt en enkät för åk 4-6.

 

Internetstiftelsen

På Internetstiftelsens Digitala lektioner kan man hitta lektionsplaneringar som rör det mesta våra barn och ungdomar stöter på på nätet.

 

Statens medieråd – Digitala medier på föräldriska

Statens medieråd skapat material, Digitala medier på föräldriska, som hjälper vuxna att förstå de sociala medierna som våra barn använder. Materialet riktar sig till föräldrar, men kan användas även i skolan. Allt material finns att skriva ut som pdf:er.

 

Nätprat med föräldrar och elever

Guiden Nätprat hjälper dig som vuxen att på ett bra sätt prata om nätet med dina barn och bli mer delaktig i deras digitala vardag. Guiden är en kortlek med frågor som kan användas som underlag i samtalet. Den är framtagen av Telenor i samarbete med organisationen Surfa Lugnt och baseras på tips, råd och statistik från bland annat Surfa LugntSverokRöda KorsetRädda barnen och Statens Medieråd.

 

Diskutera nätdilemman

Elva diskussionskort kring vad som är rätt och fel och vad som kan innebära risker på nätet. Korten kommer från Statens medieråd.

 

Statens medieråd – Vilja veta

Lektionerna i Vilja veta syftar till att få elever att reflektera över sitt liv på nätet rörande både möjligheter och risker. Framför allt är syftet med lektionerna att bidra till att fler vuxna – pedagoger, föräldrar samt övrig skolpersonal – talar med och möter barn och unga kring vardagen på nätet. Varje lektion tar ungefär 60 min.

 

Statens medieråd – Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online

Jag <3 internet är ett lärarmaterial för mellanstadiet. Materialet innehåller övningar för att samtala kring vad eleverna gör på nätet, hur de kan skydda sina rättigheter på nätet, belysa skyldigheter på nätet o.s.v.