Kom till Yllan i Kristianstad för att dela med dig och ta del av andra kommuners process inom skolans digitalisering.

I samband med AV Media Skånes Läromedelsmässa 2018 arrangerar vi ett dela-seminarium där syftet är just att ta del av andra kommuners process samt diskutera möjligheter och utveckling inom området. Seminariet riktar sig till dig som deltar aktivt i kommunens digitaliseringsprocess, t.ex IKT-pedagog/ansvarig/strateg/utvecklare, skolledare, skolchef, utvecklingsledare.