Nu är seminarieprogrammet på Läromedelsmässa 2018, onsdag den 7 mars, klart. Du kan välja att anmäla dig till kostnadsfri inspiration från 11 olika företag. Om du inte föranmält ditt deltagande finns drop-in i mån av plats. Välkommen!

Anmäl ditt deltagande på mässan, föreläsning och seminarier här. Din namnbricka är din entrébiljett till mässan. Ta med den utskriven eller digitalt i mobil/lärplatta!

 

Kl. 14.00
1. Matematikportalen – adaptiv färdighetsträning och helt nya möjligheter, åk F – 9

Matematikportalen är ett nytt helt digitalt läromedel i matematik för årskurs F – 9. Här finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Varje elev får just den träning och utmaning som han/hon behöver. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planering och elevstatistik.
I Danmark används Matematikportalen på 75% av alla grundskolor och forskning visar att elever som använder portalen höjer sin matematiska nivå.
Alex Spasic, Gleerups Utbildning

 

2. Framtidens digitala skola och vägen dit, åk 4 – 9 lärare och beslutsfattare

Bonnier Educations redaktionschef Angelica Hedin ger sin bild på framtidens digitala läromedel och hur det kan komma att påverka läraryrket. Vilka möjligheter innebär en digitalisering av skolan? Och hur kan du som lärare integrera interaktiva och digitala element i din undervisning redan idag?
Angelica Hedin, Bonnier Education

 

3. Programmering 2018 – vi stöttar dig i din undervisning. Åk 1 – 9

Nu arbetar utvecklare och författare på Natur & Kultur för fullt med att komplettera och producera för att lärare och elever ska få tillgång till bra läromedel i programmering hösten 2018. Vi har redan nu en hel del material att arbeta med och till höstterminen ska du vara trygg med att våra läromedel är redo för att möta de nya direktiven. I den här föreläsningen ges konkreta exempel på hur du kan undervisa i programmering.
Christin Eriksson, Natur och Kultur

 

Kl. 15.00
4. “Ja må de levla. Spelstrukturer i dagens och morgondagens skola”. Åk 1 – 6

En återkommande fråga i dagens skoldebatter är i vilken mån spelvärldarnas miljöer och mekanismer kan – och bör – implementeras i undervisningen. Hur utnyttjar man spelens enorma attraktionskraft och belöningssystem? Hur matchar man bäst läromedlens kapitel och uppgifter mot elevernas individuella nivåer av färdigheter och engagemang? Med utgångspunkt i den framgångsrika digitala övärlden Bingel från Sanoma Utbildning visar vi hur låg- och mellanstadiets undervisning i svenska, engelska, matematik och NO kan få ett rejält lyft med ett sunt och noga avvägt mått av spelstrukturer.
Pia Lindh, Kundansvarig, Sanoma Utbildning

 

5. Att arbeta språkutvecklande i förberedelseklass (FBK) och ordinarie klass med hjälp av bild och videostöd. FBK, åk 4 – Gy

Elin och Eva delar med sig av hur de arbetar språkutvecklande i FBK och ordinarie klasser med hjälp av videostöd på olika språk. Det flerspråkiga videostödet Studi.se utvecklas som en del av ett forsknings- och utvecklingsprojekt där bl. a. Kristianstads kommun medverkar. Materialet är baserat på centrala innehållet i lgr 11 år 9 och används i år 4 – Gy.
Elin Andersson och Eva Ros Baker, Norretullskolan, Kristianstads kommun

 

6. Mediekatalogen – nu med 258 korta utbildningsklipp. Förskola – Gy

Filmerna kan användas för att introducera, inspirera, förklara eller repetera något – när tiden är knapp eller för elevers olika behov. Mia presenterar Eduklips och ger tips på hur man kan använda utbildningsklipp i utbildningen. Anna visar användbara tips för att underlätta sökningar, skapa favoriter och boxar, fördelarna med elevkonton m.m.
Mia Lund-Arnell, Eduklips och Anna Söderstjerna, AV Media Skåne

 

Kl. 16.00
7. Creaza i och utanför klassrummet! Förskola – Gy

Fokus på digitalt berättande, skapande och bedömning. Kom och se nya Cartoonist med möjlighet att skapa filmer av digitala historier. Inom kort kommer möjlighet att skapa levande film. Detta kommer ge helt nya kreativa och pedagogiska möjligheter för digitalt berättande och kommer bli något helt unikt. Det webbaserade Cartoonist-verktyget, som alla AV Media Skånes kunder har och alla andra kan få tillgång till, fungerar väldigt bra på Chromebooks, iPad, PC och Mac.
David Quist, Sverigeansvarig, Creaza

 

8. Äntligen ett heltäckande och gratis kartläggningsmaterial för läsning! Åk 1 – 3

Stiftelsen LegiLexi presenterar sitt material, utvecklat i samarbete med svenska läsforskare. Det sparar tid, ger detaljerad kunskap om alla elever och stödjer ett formativt arbetssätt. LegiLexi vänder sig främst till specialpedagoger och lärare i lågstadiet.
Sofia Noren, verksamhetschef, LegiLexi Stiftelse

 

9. I Loops får vi en unik översikt över vårt lärande, åk 4 – Gy

Kunskap som tidigare staplats på varandra i oändliga böcker och sidor ligger nu utlagt på en karta. En karta som skapar en förståelse för helheten, vart vi är på väg, och kanske varför.
Thomas Olsson, Produktansvarig, Loops

 

Kl. 17.00
10. Spara dyrbar tid och få ut mer av matten med digitala läromedel, åk 4 – 9 och Gy Ma1 – 3

Övning ger färdighet! Därför är det viktigt att erbjuda lärare och elever verktyg som automatiserar tidskrävande rättande och ger elever hjälp att komma längre på egen hand. Med Kikora får elever direkt återkoppling och hjälp när de tränar på övningsuppgifter. Samtidigt rättas automatiskt elevernas resultat och levereras i tydliga rapporter till läraren för att förenkla planering utifrån deras resultat. Det medför att elever räknar mer och lärare enklare kan planera mer stimulerande genomgångar och övningar. Med över 30,000 digitala övningsuppgifter för åk. 4–9 och gymnasiet Ma1-3 samt en 2-språks modul med 8000 uppgifter på 13 olika språk, blir Kikora ett samlat läromedel som alla elever får nytta av. I detta föredrag visar vi hur Kikora hjälper lärare att få ut mer av matematikundervisningen och vilka resultat det gett i kommuner som ökar fokus på matematik och satsar på digital färdighetsträning.
Peter Skog, Kikora

 

11. Kom igång med blockprogrammering! Åk 1 – 6

Anna visar hur du kan komma igång med blockprogrammering i visuell programmeringsmiljö. Genom att prova övningar på Code.org får du en grundläggande förståelse för hur kod byggs upp med hjälp av block. Därefter visar Anna de grundläggande funktionerna i Scratch Jr och Scratch.
Anna Söderstjerna, AV Media Skåne

 

Läs mer om allt som händer under Läromedelsmässa 2018 här.

 

Anmäl ditt deltagande på mässan, föreläsning och seminarier här. Din namnbricka är din entrébiljett till mässan. Ta med den utskriven eller digitalt i mobil/lärplatta!