Samsök

Under menyvalet Samsök kan du skapa din egen design och bestämma vilka resurser som du vill använda. Vilka dessa resurser är beror på vilka avtal din skola/kommun har. Det arbetas kontinuerligt mer att inkludera fler relevanta söktjänster som passar i Samsök.

 

Skapa ditt Samsök

Klicka på menyvalet “Lägg till sökfönster”. Beroende på vilka tjänster din skola/kommun har presenteras här olika alternativ. Kryssa för de fönster du vill ha och klicka på “Spara”. Du kommer nu tillbaka till föregående bild och kan nu dra-släppa fönster och själv bestämma storlek och placering. Allt sparas så att det automatiskt ser ut som du vill nästa gång du använder Samsök.