Root har skapats för att utveckla elevers nyfikenhet och praktiska färdigheter inom data, teknik och programmering. Root reagerar på hinder, ljus, färg och ljud samt kan programmeras att köra, svänga, rita, sudda, spela musik, klättra på whiteboards m.m. Programmeras på dator eller lärplatta. Passar för förskolan och uppåt.

Roboten kan programmeras med enkel blockprogrammering (bilder), blockprogrammering (liknande scratch) och textprogrammering. För programmering på lärplatta används appen  iRobot Coding. Programmeringsidan på dator hittar du här.

Mer information om Root Coding Robot finns på deras hemsida.
Manual (eng) till Root.

Boka Root i Mediekatalogen. Det finns 2 lådor med 6 st robotar i varje.