Vad innehåller resursbanken?

Här har vi valt att samla länktips till pedagogiskt material och verktyg som kan fungera som stöd vid planering och undervisning.

Du finner i osorterad ordning länkar med kort beskrivning till olika organisationer, myndigheter och andra aktörer, med gratis material för användning i förskola och skola. På några av sidorna behöver du skapa konto för att komma åt material, men utan kostnad. Det är dock på lärarens egna ansvar att källkritiskt granska materialets innehåll.

Filtrera resurser

Filtrera resurser genom att klicka i en eller flera kategorier nedan. Du kan alltid "nollställa" filtreringen genom att klicka i "Visa alla".

Visa alla
Bild
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Moderna språk
Modersmål
Musik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik
SVT Play

Program och inslag som finns på SVT:s webbplats svt.se samt på SVT Play är fria att använda i undervisning. Här hittar du både dokumentärer och spelfilmer som kan passa i utbildningssyfte. (Foto: Ulrika Malm/SVT)

Öppet arkiv

Öppet arkiv är en del av SVT med svenska program att streama från tv:s början fram till 2000-talet. Gör en nostalgisk resa genom tv-historien bland barnprogram, kriminalserier, humorprogram och dokumentärer. Titlar i Öppet arkivs utbud speglar sin tids språkbruk, värderingar och historiska sammanhang. (Foto: Lars Wiklund/SVT)

Norden i skolan

Norden i Skolan är en fri undervisningsplattform som ger lärare och elever i grundskolan och gymnasiet i hela Norden möjligheter att arbeta med skandinavisk grannspråksförståelse och nordisk kulturförståelse. Du hittar bl a här en skolchatt, filmer med arbetsuppgifter, nordisk ljudordbok och har möjlighet att skaffa en nordisk vänklass.

Filmriket

Här hittar du ett fritt utbildningsmaterial om hur du kan arbeta med filmskapande och rörlig bild. I Filmrikets filmskola och filmövningar kan du få inspiration till ditt eget arbete med film. I deras playtjänst kan du även strömma film utifrån några utvalda teman. För detta krävs inloggning. Du, som är över 18 år, kan skapa ett konto gratis.

Svenska Filminstitutet

Filminstitutets filmpedagogiska verksamhet är en informations- och kunskapskälla för alltifrån regionala filmverksamheter och kommuner till enskilda skolor och lärare. Här finns bl a filmhandledningar och filmlexikon att använda, ett filmpedagogiskt paket för undervisning om de nationella minoriteterna samt en filmpedagogisk modell, ”Lika vär(l)d – för vem?”, för samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati.

Filmarkivet.se

Filmarkivet.se består av tusentals filmer som är gratis och fria att strömma i undervisningen. Kortfilmer, journalfilmer, reklamfilmer och mycket annat, från filmens början fram till idag. Här har man samlat ett hundratal filmer under tretton teman som går att använda främst i samhällskunskap, geografi och historia, men även i svenska och bild. Varje tema har ett pedagogiskt material samt rekommendationer angående skolämne och årskurs.

Movietalk

Få uppläst text och/eller syntolkning till filmer i din smartphone. Behöver du detta stöd är det möjligt att använda appen Movietalk. Flera av de filmer som du har tillgång till hos oss i Mediekatalogen finns att hitta hos Movietalk.

Litteraturbanken

Litteraturbankens Skola är en fri resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare. Här hittar du dikter, noveller och romaner av svenska klassiska författare för alla årskurser.

Världens bibliotek

Böcker på ditt språk. Nya språk och böcker läggs till löpande. Välj din bokhylla och läs och lyssna redan idag på något av följande språk: albanska, arabiska, assyriska, syrianska, bosniska, kroatiska, serbiska, kurdiska, persiska, dari, polska, somaliska, thailändska, tigrinska och turkiska.

Bläddra – Kungliga biblioteket

Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på romani chib och samiska. Bläddra är fri att använda och innehåller litteratur för vuxna, ungdomar och barn. E-böckerna går att nå överallt i landet och är tillgängliga offline. Det krävs inget konto eller inloggning för att ta del av litteraturen.

Sveriges historia
En digital undervisningsresurs för skolan och riktar sig till mellan- och högstadiet. Här kan lärare hitta inspiration till historielektionerna och elever få tillgång till material som utgår från historiska föremål. Lektionsmaterialet spänner över mer än tusen år, från vikingatid till nutid. Materialet presenteras som lektioner med lärarhandledning och förslag till lektionsupplägg.
Fornsök

Med Riksantikvarieämbetets sök- och karttjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Regionmuseet Skåne

Här samlar Regionmuseet Skåne lärarhandledningar och studiematerial i ämnet historia, bara för dig att ladda ner. Det är fritt att använda materialet, både bilder och text, även om du inte bokar ett besök hos dem. (Foto: Evelyn Thomasson)

 

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Deras uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. På de här sidorna hittar du material till undervisning: övningar, workshops, handledningar och mycket annat. Det interaktiva materialet finns även i en lättläst version.

 

Naturhistoriska riksmuseet

Ta in Naturhistoriska riksmuseet i klassrummet! Här hittar du över 50 digitala lärresurser som du kan använda var du än är. Alltid faktagranskat av museets experter, alltid tillgängligt. Lärresurserna är anpassade från förskoleklass till gymnasiet och material finns även för SFI.

 

Stockholmskällan

För lärare – lektioner och tips för klassrummet! Här hittar du idéer och förslag på lektioner och arbetssätt utifrån olika källmaterial. Använd dem direkt med dina elever eller inspireras av dem när du gör dina planeringar. Lektionsförslagen utgår från skolans styrdokument; förmågor, centralt innehåll och värdegrund.

MusikA – UNGA Musik i Syd

MusikA är en app för barn i förskoleåldern och deras vuxna, utvecklad av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum i samarbete med företaget Do-Fi/Edurama. Appen är tänkt som ett lekfullt musik- och rytmikpedagogiskt verktyg för liten och stor. Med MusikA vill man få barn att upp och hoppa och röra på sig, sjunga och spela.

Riksidrottsförbundet

RF har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. På den här sidan samlas material från många av RF:s olika idrotter (förbund), som ska inspirera er skola till mer rörelseglädje! Här kan ni lära känna idrotterna, få tips på kom-igång-övningar och delta i utmaningar.

Myndigheten för tillgängliga medier

Här finns material för lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger och alla andra som arbetar med elever som av olika orsaker kan behöva lättläst eller talböcker. Material finns för både yngre och äldre elever och SFI.

Upphovsrättsskolan

Eleverna lär sig upphovsrätt genom att spela spel och göra de övningar som webbplatsen består av. Upphovsrättsskolan innehåller även ett pedagogiskt lärarmaterial som guidar läraren igenom webbplatsen och upphovsrätten och tipsar om presentationsupplägg. Lärarmaterialet är dessutom värdefullt för studenter på lärarutbildningarna.

Digitala lektioner

Fria lektioner i digital kompetens. Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs från Internetstiftelsen. Du hittar färdiga lektioner inom olika ämnesområden för alla stadier i grundskolan.

Statens medieråd

Pedagogiska verktyg. Stöd, tips, lektionsmaterial och temasidor om dagens medielandskap för vårdnadshavare, pedagoger och nära-barnprofessionella.

Kodcentrum

Kodcentrum introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Här hittar du bland annat Kodboken, som är till för barn, lärare och pedagoger som vill börja med programmering och digitalt skapande. På Kodboken finns Koda i skolan – ett pedagogiskt material och lektionsupplägg som du kan använda för att introducera dina elever till programmering i klassrummet.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Här kan du som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium få tips på material om samhällets och den enskildes säkerhet och beredskap vid olyckor, kriser och krig. Materialet vill inspirera till lärande om hot och risker såväl i vardagen som ur ett nationellt och globalt perspektiv.

Polisen och Polismuseet

Här erbjuds pedagogiskt material i form av lärarhandledningar, case och filmer, som kan ligga till grund för diskussion. Om nakenbilder, hatbrott, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och vad polisen arbetar med i Sverige. Materialet är framtaget av polisen och Polismuseet. Du får lektionsupplägg, övningar, personliga berättelser och filmer. (Foto: Polismuseet)

SOS Alarm

Ju tidigare barn får kunskap om Sveriges nödnummer 112 och vad som händer när man ringer, desto fler liv kan räddas. En förutsättning för att barn ska kunna vara till hjälp i nödsituationer är att de känner till nödnumret 112, både hur och när de ska ringa. Här hittar du utbildningsmaterial för barn och ungdomar. Även för den som lär sig svenska finns ett anpassat utbildningsmaterial.

RFSU

För pedagoger och yrkesverksamma. Sexualundervisning handlar om både samhälle och individ: om kropp och relationer, lagar, kön och genus, sexuell identitet, njutning, kondomer och att möta andra. Det handlar om respekt, diskriminering och gränser. Och mycket mer. Därför behöver undervisningen vara ämnesövergripande! Här hittar du RFSU:s material som passar för skolor. (Foto: Daniel Ivarsson)

Suicide Zero

Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Stör Döden är ett utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för lärare på högstadiet och gymnasiet. Materialet är framtaget av Suicide Zero, Mind och SPES tillsammans med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention på Karolinska Institutet).

 

Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen arbetar för att fler barn och unga ska få uppleva hur spännande rymden är. Hittar du Rymdstyrelsens utbildningsmaterial. Materialet är gratis att ladda hem och får distribueras fritt inom skolan. Materialet riktar sig till barn och unga från förskolan upp till åk 9. (Foto: Nasa)

 

Skogen i skolan

Skogen i Skolan har utvecklat undervisningsmaterial inom många olika ämnesområden. Materialen är anpassade för olika årskurser samt för både inomhus- och utomhusbruk. Här kan du som lärare söka fram just det material som passar dig och dina elever. Materialet går att söka på genom att välja årskurs och ämne, är kopplat till läroplanen (för- och grundskola) och finns som PDF:er som går att skriva ut.

 

Skogslektioner

Här hittar du 24 lektioner, riktade till åk 4-6, om skogens viktiga roll i en hållbar utveckling. Under ämnesövergripande teman behandlas allt från biologisk mångfald och skogens roll i Sveriges historia, till vår pågående omställning till ett fossilfritt samhälle. Lektionerna har koppling till Lgr 11 och de globala målen.

Bonden i skolan

Här får du kunskap om vad bonden levererar och får lära dig mer om bondens arbete samt varifrån vår svenska mat kommer. Du hittar fakta om växter, djur och svenskt lantbruk samt material som quiz, pyssel, filmer och en temabank med färdiga lektioner och övningar. Läs mer.

Naturum Vattenriket

Är ni sugna på att använda naturum och Vattenrikets rika och omväxlande natur i er undervisning? Naturum Vattenriket har tagit fram en serie pedagogiska verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster i olika åldrar. Genom aktivitet och reflektion tror vi att barn, unga och vuxna kan utveckla sin medvetenhet och kunskap om naturens fantastiska nyttor.

 

Världsnaturfonden

WWF Utbildning innehåller fakta och inspiration för dig som vill lära dig mer samt metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling. Sidan vänder sig till både dig som är ung och till lärare inom förskola, grundskola och gymnasium. (Foto: Allan Carlson/WWF)

Lantmäteriet i skolan

Lantmäteriet erbjuder bland annat Geoskolan. Geoskolan är en plattform där elever kan utveckla sin kompetens och väcka intresse inom geografisk information. (Foto: Katinka Igelberg)

Kemikalieinspektionen

Barn och ungdomar är också konsumenter. Därför är det viktigt att öka deras kunskap och medvetenhet om kemikalier i vardagen och hur de kan påverka hälsa och miljö. Tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent har Kemikalieinspektionen tagit fram filmer, lektionsupplägg och andra verktyg för att bidra till att skapa en kemikaliesmart vardag.

UNICEF

Släpp in barnkonventionen i klassrummet! Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa. Låt dig inspireras av lektioner, filmer med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan.

FN i skolan

Här hittar du inspiration och verktyg som tar världen in i klassrummet – bland skolmaterialet finns lärarhandledningar, simuleringar, filmer och interaktiva sajter. FN-rollspel är en elevaktiv metod som gör komplexa internationella frågor mer begripliga och väcker engagemang. Färdiga FN-rollspel och praktiska handböcker finns för dig som ska planera eller delta i ett FN-rollspel.

Plan International Sverige

Är du elev och vill skriva ett projektarbete om Plan International eller barnets rättigheter? Behöver du som lärare utbildningsmaterial till din klass? Här erbjuds information till elever om barns rättigheter och för pedagogisk personal lärarhandledningar på teman som barn på flykt, flickors rättigheter och barn och klimat.

Rafiki

Rafiki är ett informations- och utbildningsprogram från Erikshjälpen och Individuell Människohjälp i samarbete. Rafiki riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern och vill visa både olikheter och likheter mellan hur vi lever i Sverige och hur barn har det i andra länder. Syftet är att synliggöra alla barns lika värde, att skapa intresse och förståelse.

Förslag och idéer

Har du kanske något eget tips? Hör då gärna av dig till vår kundtjänst. Vi uppdaterar här efterhand med sådant som vi tycker kan vara lämpligt att publicera.