Åldersgränser

Den åldersgräns som Statens medieråd sätter gäller vid öppna visningar på bio. En del filmer kan ha en åldersgräns på 15 år, trots att de verkar vara fria från innehåll som kan skada barn. Det beror på att filmdistributören har valt att inte låta Statens medieråd granska filmen. Filmen får då automatiskt åldersgränsen 15 år för offentlig visning, oavsett innehåll.

Åldersgränsen gäller inte vid slutna och institutionella visningar. Här gäller det att på ett omsorgsfullt sätt utifrån sitt eget omdöme och egen kännedom om gruppen avgöra om filmen är passande att visa. Mycket har att göra med inramningen av filmvisningen, och har man t ex ett samtal i anslutning till en film som behandlar svårare frågor kan den fungera att visa för exempelvis en lite yngre målgrupp.

 

Institutionell visningsrätt

För institutionella visningar har ofta filmbolagen institutionella rättigheter till sina filmer, dock inte alla. Med institutionella rättigheter innebär slutna visningar på exempelvis skola, kommun, förening, bibliotek eller annan institution. Viktigt att notera är att den som tittar inte skall ha löst någon entré eller biljett för att se programmet, men skall ha en naturlig tillhörighet till den grupp, eller ett gemensamt intresse med de andra betraktarna, som ser filmen eller programmet. Om man lånat eller köpt en film för privat bruk har man inte rätt att visa den i något annat sammanhang. Undantag finns för specifika filmer, om t ex din skola löst ett eget avtal med enskilt filmbolag.

Information angående åldersgränser och institutionell visningsrätt är hämtad från Svenska Filminstitutet. För mer information om regler kring filmvisning, kontakta oss eller Svenska Filminstitutet.

 

Upphovsrätt om filmer, radio- och tv-program

Du hittar även information om vad som gäller när du som lärare vill visa en film för dina elever på Skolverkets hemsida, Så funkar upphovsrätten för film, radio och tv-program. Här kan du läsa om vad man får visa utan tillstånd och vad som kräver tillstånd när man ska lyssna på radio eller se ett tv-program i skolan. Upphovsrätten gäller i alla skolformer.

 

Användning av material från SVT i skolan

Du kan använda program och inslag som finns på SVT Play (där även Öppet arkiv finns), BarnPlay och svt.se i ett klassrum, till exempel av en klass i grundskolan, om det är en helt sluten krets elever och om du inte laddar ner eller sparar kopior på till exempel datorn.

Det är inte tillåtet att använda programmen i förvärvsverksamhet och/eller inför en större sluten krets. Den som använder programmen ansvarar för att användandet sker korrekt i enlighet med upphovsrättslagen.

SVT svarar: Får jag ha en offentlig visning på ett företag eller skola?