Programmering

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Förändringarna trädde i kraft 1 juli 2018 och en del av denna förändring är att programmering ska in i undervisningen, speciellt i Teknik och Matematik.

Vill ni komma igång att programmera med era elever eller förskolebarn, så har ni möjlighet att boka en workshop eller föreläsning.

Ni kan även låna robotar och spel av oss som ni kan använda i undervisningen.

Här nedan hittar ni information om förändringarna i läroplaner och kursplaner, tips på bra länkar där ni kan lära er mer om programmering eller låta eleverna arbeta. Det finns även information om de robotar och spel vi lånar ut.

Pilar för utskrift  A5  A6

Styrdokument

Elevernas digitala kompetens ska stärkas. Här kan ni läsa mer om förändringarna och vilka resurser Skolverket erbjuder. Läs mer

Tips och länkar

Det finns många resurser som ni kan använda för er fortbildning eller tillsammans med elever/barn. Här finns även tips på bra litteratur i området. Läs mer

Bee-Bot och Blue-Bot

Bee-Bot och Blue-Bot är enkla robotar som passar för yngre elever. Här hittar du det du behöver för att komma igång i din undervisning.  Läs mer

Ozobot

Ozobot är en liten robot som passar elever i olika åldrar. Här hittar du det du behöver för att komma igång i din undervisning. Läs mer

Sphero SPRK+

En klotformad robot som styrs med både blockprogrammering och skriven kod. Här hittar du det du behöver för att komma igång i din undervisning. Läs mer

Osmo Coding

Med Osmo kombineras det digitala med det fysiska, lär dig mer hur spelet fungerar. Läs mer