INSTÄLLT p.g.a. för få deltagare.
Världsunikt lärospel för att öka barns riskmedvetenhet på nätet

Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt att skyddas mot sexualiserat våld. Statistiken säger dock att 1 av 5 blir utsatt för sexuella övergrepp i Sverige*. Internet är en naturlig del i barn och ungas liv men tillvaron på nätet ökar också risken för att barn exploateras sexuellt. Läroplanen innehåller tydliga mål att eleverna ska få digital kompetens.

Varmt välkomna, torsdagen den 16 januari, till ett seminarium om grooming och om hur forskning vid Högskolan i Skövde resulterat i ett världsunikt lärospel – Parkgömmet – som syftar till att öka barns, 8-10 år, riskmedvetenhet på nätet med särskilt fokus på grooming. Lärospelet Parkgömmet är initierat av stiftelsen Change Attitude som också tagit fram ett tillhörande metodmaterial för det efterföljande samtalet. Under seneftermiddagen presenteras såväl forskningen som Parkgömmet men vi får också kunskap om hur det ser ut på nätet och varför denna kunskap är så viktig. Alla närvarande grundskolor får Parkgömmet kostnadsfritt. Mer information om spelet finns på parkgommet.se

I samband med seminariet presenterar AV Media Skåne aktuell statistik om elevers användning av nätet.

När? 16 Januari 2020, kl. 16-18
Var? AV Media Skåne, Finjagatan 44 Hässleholm

Kostnadsfritt!

Anmälan senast 20-01-10