Två nya digitala kvartar finns nu tillgängliga!

Datasäkerhet – Internet har gått från att bestå av en massa mötesplatser och forum för specialintressen till att bli styrt av fem stora företag. Vilka är dessa stora företag och hur påverkar de dig och din vardag? I takt med att vi delar med oss av mer och mer data så ökar behovet av att skydda och ta hand om vår data.

Deep fake och digital källkritik – AI-bearbetade ljud- och videofiler som tillsammans skapar något vi får svårt att avkoda som sant eller falskt. I denna digitala kvart får du en återblick på ”fake” genom tiderna.

På sajten Digitalkvart.se hittar du en mer utförlig beskrivning om varje ”digital kvart” – vad den handlar om och till vilken eller vilka målgrupper innehållet kan användas.