En ny digital kvart finns tillgänglig – Digital studieteknik. I denna kvart berättar IKT-pedagog Camilla Jönsson, från AV-Media Region Kronoberg, mer om detta:

”Våra hjärnor fungerar bäst om de får fokusera på bara en sak i taget. Det är forskningen överens om. Men hur behåller vi fokus i den digitalvärlden med alla intryck? I filmen får ni tips på hur ni kan jobba med tillägg i webbläsaren Chrome och program i Google Workspace.

 

Digitalkvart.se

Det är på sajten Digitalkvart.se som du kan titta på de digitala kvartarna – här hittar du också en mer utförlig beskrivning om varje kvart, vad de handlar om samt till vilken eller vilka målgrupper innehåll kan användas.