En ny digital kvart finns tillgänglig – om medie- och informationskunnighet i förskolan!

Tillsammans med Förskoleförvaltningen Göteborgs Stad har Göteborgsregionen tagit fram resurser kring att arbeta med MIK, Medie-och informationskunnighet i förskolan.

MIK-Templet innehåller flera delar, både utbildningsfilmer för dig som pedagog, ett metodmaterial för upplägg i verksamheten samt en digital saga! I denna digitala kvart får ni en introduktion till hur er verksamhet kan använda er av MIK-Templet.

 

Digitalkvart.se

Det är på sajten Digitalkvart.se som du kan titta på de digitala kvartarna – här hittar du också en mer utförlig beskrivning om varje kvart, vad de handlar om samt till vilken eller vilka målgrupper innehåll kan användas.