En ny digital kvart finns tillgänglig – Digitalt Escaperoom i Google. I denna kvart berättar IKT-pedagog Anna Prissberg, från AV Media Region Kronoberg, mer om vad det är:

”Digitala escape rooms är ett sätt att spelifiera undervisningen och skapar engagemang och motivation hos eleverna. Eleverna tränar samarbete och logiskt tänkande. I min digitala kvart lär du dig skapa ett digitalt escape room med hjälp av Google Presentation och Google Forms.”

 

Digitalkvart.se

Det är på sajten Digitalkvart.se som du kan titta på de digitala kvartarna – här hittar du också en mer utförlig beskrivning om varje kvart, vad de handlar om samt till vilken eller vilka målgrupper innehåll kan användas.