Vad vill du att filmutbudet i Mediekatalogen kompletteras med? Ta kontakt med Marie eller Annika för att lämna förslag på filmtitel eller förslag på vilket ämne du önskar film om!

När vi köper in film till vår Mediekatalog är det flera saker vi tittar på, en del i det är vad våra användare önskar. De filmbolag som vi samarbetar med och köper film av frågar också efter vad som behövs – det finns ett gemensamt intresse av att kunna erbjuda relevanta filmtitlar och täcka de behov som finns på skolorna. Du som användare har därmed möjlighet att vara med och påverka vilka titlar som köps in, men ditt önskemål kan ibland också leda till att nya filmer produceras eller att institutionella rättigheter löses för en film eller serie.

Dina synpunkter och önskemål är alltså viktiga i de satsningar som görs på mer än ett håll och inte sällan händer det att önskemålen leder till en nyhet i Mediekatalogen! Kontaktuppgifter till oss hittar du här!