Vi erbjuder Creaza gratis till alla våra medlemmar till och med 2024-07-31 med möjlighet till förlängning.

 

Ett modernt digitalt läromedel

Eleverna får arbeta med ämnen och samtidigt utveckla sina kunskaper och förmågor genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier, film och ljudproduktioner i en pedagogisk kontext.

I Creaza finns en massa kreativa, ämnesmässiga och pedagogiska möjligheter med hundratals färdiga elevuppgifter knutna mot den svenska skolans ämnen och läroplaner. Dessa uppgifter kan enkelt tilldelas eleverna av läraren. Eleverna löser uppgifterna individuellt eller i grupp genom att producera mind maps, presentationer, tecknade serier, film och/eller ljudproduktioner. Läraren kan redigera och anpassa uppgifterna för sitt ämne, sin klass och sin undervisning. Som lärare kan du sätta en tidsfrist när uppgiften ska lämnas in och du kan ge eleverna skriftlig återkoppling längs vägen.

Creaza låter eleverna arbeta digitalt med flera av de grundläggande förmågorna, både tvärvetenskapliga och ämnesspecifika, genom att vara producenter av film, sammansatta (multimodala) texter, podcast, radioteater, mindmaping, visuell strukturering, presentationer, tecknade serier, digitala berättelser och sagor. Verktygen i Creaza hjälper eleverna att arbeta kreativt med digital kompetens genom digitala arbetssätt.

Programmen används naturligtvis också av lärare, bland annat för att arbeta med den så kallade ”omvända undervisningen (flippad undervisning)”.  När man vill “flippa klassrummet” med hjälp av Creaza är det framförallt tankekart- och presentationsverktyget Mindomo som är populärt. Läraren gör en tankekarta som görs om till en presentation med länkar, bilder, text, ljud, bilagor och videoklipp. Eleverna förbereder sig sedan genom att gå igenom och titta på presentationen när de är hemma, för att sedan i skolan använda tiden till att diskutera och fördjupa sig inom ämnet genom det som togs upp i presentationen. Med andra ord genomförs ”föreläsningen” hemma, medan ”hemläxan” görs på skolan med vägledning och interaktion mellan lärare och elev.

 

I vilka ämnen används Creaza?

Creaza kan användas på alla stadier, i alla skolformer och inom alla ämnesområden, det är bara fantasin som begränsar läromedlets bruksområde. Verktygen och flera av de olika teman som finns i verktygen är speciellt konstruerade för att möjliggöra arbete inom specifika ämnen för att möta eleverna och lärarna inom olika områden.

 

Hur kommer jag åt Creaza som användare av Mediekatalogen?

För att kunna använda Creaza måste du logga in i vår Mediekatalog klicka på appmenyn till vänster om ditt användarnamn.

 

Använd instruktionsvideo som stöd

På Creazas youtubekanal finns instruktionsvideos på svenska som du kan ta hjälp av när du arbetar med programmen. Skicka gärna e-post till support@creaza.com om du vill anmäla fel eller har förslag på förbättringar!

Karl Malbert på Mediapoolen har gjort korta klipp om hur man använder animationsverktyget i Cartoonist. Det finns även ett klipp om AudioEditor.

 

Mindomo – tankekartor

Med verktyget kan du organisera tankar, idéer, länkar och annan information på ett överskådligt sätt. För att hjärnan ska kunna komma ihåg information så måste den sorteras. En tankekarta gör detta arbete roligare och lättare. Tankekartan är perfekt för nytt material, för att se samband mellan ny och känd information och för att hantera material som behöver bearbetas mer. Teman i tankekartorna kan innehålla mediafiler och länkar som tillägg till texten. När tankekartan är klar, kan man lätt skapa en presentation. Källa: creaza.com

 

AudioEditor – ljudredigering

AudioEditor låter dig skapa podcasts och mixa ljud. AudioEditor har flera ljudspår och innehåller hundratals ljudklipp, både musik och ljudeffekter. Dessa ljudklipp kan kombineras med dina egna uppladdade ljudfiler. Du kan också göra ljudinspelningar direkt i verktyget. Källa: creaza.com

 

Cartoonist – skapa tecknade serier

Med Cartoonist kan du skapa flera olika berättelser. Verktyget går att använda för att skapa en tecknad serie eller för mer personliga digitala berättelser.

I Cartoonist finns teman med bakgrunder, karaktärer/figurer och olika objekt som klistras in i rutorna. I verktyget kan du också skapa textplakat, pratbubblor, tankebubblor eller skrikbubblor. Det går också att använda dessa med egna bilder. Den tecknade serien organiseras i en filmstrip med flera rutor och kan presenteras både på internet och skrivas ut på papper. Lägger man till ljud eller animationer exporteras berättelsen som en mp4 fil.

Sedan maj 2018 finns det möjlighet att använda Cartoonist som videoredigerare. Du kan använda de filmklipp som finns i Cartoonist eller dina egna. Du kan kombinera dina filmklipp med de tecknade bakgrunderna, använda alla Cartoonist funktioner i dina filmer och lägga till bakgrundsljud och ljudeffekter.

Cartoonists tema är indelade i fyra universum – Samhället, Natur, Historia och Fiktion.

Bibeln
Bibeln – Nya testamentet

 

Bondgården

 

Demokrati

 

Du och jag

 

Garderoben – Nyhet!

 

Halloween

 

Identitet

 

Internationell politik

 

Judisk kultur – Nyhet!

 

Jul
Köket
Påsken
Påskevangeliet
Ramar
Resa – Nyhet!
Religioner och livssyn
Samer
Sport – Nyhet!
Sverige idag
Vardagsliv – Nyhet!
Atomer, molekyler och grundämnen
Bioteknologi
Celler
Dinosaurier
Djur och landskap
Energi – Nyhet!
Geologi -Nyhet!
Havet
Hållbar utveckling
Insekter och småkryp
Kroppen
Puberteten
Rymden
Vetenskap
Väder och klimat – Nyhet!
1700-1800-talet
Andra världskriget
Antikens Grekland
Bronsålder
Efterkrigstiden
Egypten
Första världskriget – Nyhet!
Historiska personer
Järnålder
Stenålder
Vikingatiden
1001 natt
Crazy
De tre bockarna Bruse
Godislandet
Guldlock och de tre björnarna
Hans och Greta – Nyhet!
Klassisk tecknad serie – dåtid
Klassisk tecknad serie – framtid
Klassisk tecknad serie – nutid
Manga
Norwegian wood
Pirater
Plan
Pojken och vargen – Nyhet!
Rödluvan och vargen
Superhjältar
Troll – Nyhet!
Vår framtid
Äventyr