Karin Tidholm, om Malins besök på Ölyckeskolan i Löberöd 14 november 2018

 

Hur kom det sig att ni ville arbeta med Blodssystrar?

Alla högstadielärare såg “Blodsystrar” på en studiedag och förutom att jag tycker det är en fantastisk och gripande film kände jag att den skulle gå hem hos även hos eleverna. Vilket den också gjorde.

Hur såg ert upplägg ut vad gäller samarbetet med Malin?

Vi har samarbetat två gånger, båda gångerna med elever i årskurs 9. Första gången var det ett samarbete bild/svenska. Andra gången hade vi bara bildlektionerna till vårt förfogande. Det första alternativet är att rekommendera därför att eleverna får mer samlad tid till att komma igång filma och få feedback direkt. Malin har varit på skolan vid fyra tillfällen varje gång.

Vad har Malins besök gett eleverna och dig/er som pedagog/er?

Eleverna tyckte det var spännande att en professionell filmproducent kom till skolan och att de fick ställa frågor till henne “live”. Malin besitter ju kunskaper som bara hon kan ge eleverna, hon är experten. Eleverna tycker verkligen att det är rolig att arbeta med film och de är ofta väldigt stolta över sina filmer och visar gärna upp dem.

Har Malins besök inspirerat till vidare arbete med film/filmskapande? Hur i så fall?

Ja, det har hon. Jag har kört ett par egna filmprojekt i årskurs 7 och 8a. (Med inspiration från hennes material).

Vad skulle kunna göras bättre om ni skulle genomföra ett liknande projekt än en gång?

Längre sammanhängande lektioner är att rekommendera samtidigt är det utvecklande för eleverna att få arbeta under en längre period och träffa Malin vid flera tillfällen. Malin och jag har diskuterat detta dilemma mycket, vilket är det bästa sättet att göra det på? Svårigheterna ligger mycket i att få med sig fler arbetskamrater så att man kan arbeta mer ämnesövergripande. Det skulle absolut kunna gå men det kräver planering.

Hur fick ni reda på erbjudandet ”En halvdag med filmproducenten Malin Andersson”?

Malin och jag har inte gjort en “halvdag med Malin”. (Detta var en del i ett projekt, som Malin startat upp tidigare).