Vad är ett webbägg?

Jo, det är ett Wifi-mikroskop för iPads och androida enheter. Med enkel fokusering, genom att vrida övre delen på webbägget, gör webbägget det möjligt för barn och vuxna i alla åldrar att förstora på egen hand.

För iPad och Androidplatta: Ladda ner appen ”xploview” (gratis app) och anslut lärplattan till mikroskopets WiFi-nätverk. Varje ägg har ett unikt WiFi, som står på ägget.

Det finns 4 ägg med USB-laddkabel i varje låda – totalt 2 lådor. Lånetid för teknikutrustning är en vecka och du bokar webbäggen här!

 

Att använda webbägget och appen xploview

Här visas hur du sätter igång, laddar, parkopplar ett webbägg med appen xploview i din iPad.

Källa: Kunskap och lärande – Södertälje kommun