Så här använder Villaskolan 4 – 6 i Kristianstad Läshörnan de har tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

Vår tanke med läshörnan är att vi vill kunna erbjuda eleverna att möta litteratur även i den digitala världen, vilket vi hoppas kommer öka läslusten. Tillgången till ett digitalt bibliotek ger eleverna möjlighet att kunna ta del av samma böcker när det behövs, inga väntetider.

Om fler elever har tillgång att läsa samma böcker kan dessa diskuteras och få en naturlig del i undervisningen. Det blir också lättare att koppla litteratur till olika ämnen.

Eleverna har tillgång till chromebooks större delen av skoldagen.

Användandet av läshörnan kommer att utvärderas av personal och elever under arbetets gång.

 

Här kan du skapa ett testkonto och läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.

Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du har några frågor!