Medie- och informationskunnighet

Behovet av medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan är stort.  Eleverna måste kunna hantera en stor mängd informationskällor och måste därmed kunna kritiskt granska både källan och innehållet. Alla som arbetar i skolan har en avgörande roll när det gäller att stärka elevernas mediekunskaper och vara förebilder för våra barn och unga.

Här samlar AV Media information och material om MIK som kan användas av dig som pedagog. Materialet kan användas för egen kompetensutveckling eller i undervisningen.

 

Lektionsförslag

Lär dina elever hur de granskar källor. Lektionsförslag, lärarhandledningar och kopieringsunderlag. Läs mer

Fortbildning, fakta och checklistor

Behöver du lära dig mer om MIK? Vi tipsar om flera snabba vägar till kunskap. Läs mer

Sociala medier och nätikett

Hur kan man arbeta med sociala medier i skolan? Vilka social medier använder våra elever? Hur lär vi våra elever om nätets etikett?  Läs mer

Sant eller falskt?

Hur kan man ta reda på om en nyhet är sann eller falsk? Hur kan man granska om en bild är falsk? Vilken information ska jag lämna ut om mig själv? Läs mer

Upphovsrätt

Vad innebär upphovsrätt? Vad är det som gäller när man använder andras bilder, filmer och musik? Läs mer

Föräldrar

Hur kan du som förälder stötta ditt barn i hans eller hennes digitala vardag? Materialet kan även användas av pedagoger på föräldramöten. Läs mer