Medie- och informationskunnighet

Behovet av medie- och informationskunnighet (MIK) i skolan är stort.  Eleverna måste kunna hantera en stor mängd informationskällor och måste därmed kunna kritiskt granska både källan och innehållet. Alla som arbetar i skolan har en avgörande roll när det gäller att stärka elevernas mediekunskaper och vara förebilder för våra barn och unga.

Här samlar AV Media information och material om MIK som kan användas av dig som pedagog. Materialet kan användas för egen kompetensutveckling eller i undervisningen.

MIK Sveriges kunskapsbank

Är en ny webbplats som samlar lektioner, rapporter och rörligt material från flera olika aktörer. Här finns över 1400 pedagogiska resurser, sökbara efter målgrupp och ämne. Webbplatsen är tänkt att fungera som ett stöd för alla som arbetar med medie- och informationskunnighet – såsom lärare och skolbibliotekarier, men också andra med intresse för området. Genom en enkel sökfunktion i MIK Sveriges kunskapsbank, hittas allt från rapporter till tv-program och kompletta lektionspaket med lärarhandledningar i en mängd ämnen inom medie- och informationskunnighet. Bakom kunskapsbanken står det nationella aktörsnätverket MIK Sverige, som leds av Statens medieråd. Innehållet hämtas från fyra av nätverkets medlemmar, utöver Statens medieråd; Kungliga biblioteket (Digiteket), Internetstiftelsen och Utbildningsradion (UR).

 

Lektionsförslag

Lär dina elever hur de granskar källor. Lektionsförslag, lärarhandledningar och kopieringsunderlag. Läs mer

Fortbildning, fakta och checklistor

Behöver du lära dig mer om MIK? Vi tipsar om flera snabba vägar till kunskap. Läs mer

Sociala medier och nätikett

Hur kan man arbeta med sociala medier i skolan? Vilka social medier använder våra elever? Hur lär vi våra elever om nätets etikett?  Läs mer

Sant eller falskt?

Hur kan man ta reda på om en nyhet är sann eller falsk? Hur kan man granska om en bild är falsk? Vilken information ska jag lämna ut om mig själv? Läs mer

Upphovsrätt

Vad innebär upphovsrätt? Vad är det som gäller när man använder andras bilder, filmer och musik? Läs mer

Föräldrar

Hur kan du som förälder stötta ditt barn i hans eller hennes digitala vardag? Materialet kan även användas av pedagoger på föräldramöten. Läs mer