Bok- och temalådor

Boka skönlitteratur och facklitteratur via vår Mediekatalog och få det levererat till din skola. Önskar du att alla elever i klassen läser samma titel kan du skriva in sökordet klassuppsättning, som innebär minst 20 böcker av samma titel. Sökordet gruppuppsättning tar fram titlar med 5 böcker eller fler. Andra användbara sökord vid nybörjarläsning är t ex börja läsa och jag kan läsa. Våra temalådor innehåller facklitteratur och ibland även laborativt lärmaterial.

Besök oss gärna på Finjagatan 44 i Hässleholm där du på plats kan ta del av böcker från Bibliotekstjänst Godbitar.

 

Boken på duken eller Läs en film

Sök ”läsenfilm” i Mediekatalogen för att kombinera film och böcker på ett spännande sätt! Låt bok- och filmsamtal bli en del av din undervisning. Läs mer om att kombinera bok och film här.

Många och användbara lärarhandledningar finns också som stöd i arbetet. Handledningarna hittar du i Mediekatalogen vid respektive artikel.

 

Läshörnan

Pedagoger och elever kan prova digital skönlitteratur gratis i 30 dagar! E-böcker och ljudböcker kan läsas var du än är så länge du kan koppla upp dig till internet. Efter 30 dagar avslutats ditt konto automatiskt.

Vill du ha kvar ditt konto tar du kontakt med oss och tjänsten kostar då 65 kr/elev och år. Läs mer

 

Tips på extern tjänst

Litteraturbankens skola

Ann Boglind och Anna Nordlund har tillsammans utarbetat Litteraturbankens skola som är en digital resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet. Här finns svensk klassisk skönlitteratur, pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter och läshandledningar.

Ann Boglind och Anna Nordlund tror på litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbete med äldre och med mer avancerade texter. Elevernas läsutveckling gynnas av ett nära samspel med en vägledande lärare och med varandra under lärarens ledning. Eleverna behöver ha förebilder som modellerar lässtrategier och de behöver höra hur andra människor uppfattar en text, för att förstå att texter kan läsas och tolkas på flera olika sätt.

Litteraturbankens skola är en del av Litteraturbanken.se som innehåller gratis e-böcker och är öppet för alla!