Boktips | Ny litteratur

 

Bok- och temalådor

Boka skönlitteratur och facklitteratur via vår Mediekatalog och få det levererat till din skola. Önskar du att alla elever i klassen läser samma titel kan du skriva in sökordet klassuppsättning, som innebär minst 20 böcker av samma titel. Sökordet gruppuppsättning tar fram titlar med 5 böcker eller fler. Andra användbara sökord vid nybörjarläsning är t ex börja läsa och jag kan läsa. Våra temalådor innehåller facklitteratur och ibland även laborativt material. Via länken Litteraturregister (230526) nås förteckningen över bok-, temalådor och e-böcker möjliga att låna via oss. Länken uppdateras kontinuerligt (se datum).

 

Boken på duken eller Läs en film

Sök ”läsenfilm” i Mediekatalogen för att kombinera film och böcker på ett spännande sätt! Låt bok- och filmsamtal bli en del av din undervisning. Läs mer om att kombinera bok och film här. Många användbara lärarhandledningar finns också som stöd i arbetet. Handledningarna hittar du i Mediekatalogen vid respektive artikel.

 

AV Media Skåne E-bib

I vårt digitala bibliotek AV Media Skåne E-bib styrs utbud av lärares efterfrågan och bokförlagens tillgång! Här tillgängliggör vi snarast möjligt efter lärares förfrågan e-böcker och ljudböcker så alla elever i klassen kan läsa digitalt. Vi tillgängliggör e-litteratur i klassuppsättningar för gemensam läsning. Läs mer här.