19 041 böcker i fickan!

Så här tänker Frostaskolan 3 – 6 i Hörby, använda Läshörnan de får tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

Vi hoppas att Läshörnan ska ge våra elever möjlighet till ett skolbibliotek tillgängligt dygnet runt. Ett skolbibliotek där man kan få hjälp att välja bok och där flera har chans att läsa samma bok samtidigt. Detta ger flera möjligheter, både till ökad läslust men också till ökad läsförståelse. Det blir lättare att få eleverna att läsa eftersom de kan fortsätta även hemma, då alla elever har bärbara Chromebooks i åk 3 – 6. Med Läshörnan blir det lätt att välja ut böcker i olika genrer, att ha boksamtal samt diskutera ord och begrepp ur det lästa.

Många av våra elever har en bakgrund eller kommer från en miljö där böcker och läsning inte ingår som ett naturligt inslag. Vår förhoppning är att Läshörnan bidrar till att fler barn får upptäcka den magiska värld som boken erbjuder.

Läshörnan och dess effekter kommer via vår förstelärare att kontinuerligt följas upp samt utvärderas av berörda elever och personal vid termins- och läsårsslut.

 

Uppdaterad! Synpunkter från lärarna på Frosta 3-6 maj 2019

Eleverna i åk 6 är överlag nöjda då det är ett ganska stort urval av böcker. Man skulle dock önska ett större urval på andra språk som t.ex arabiska. Fördelen är att man kommer åt böckerna både i skolan och hemma.

Läshörnan är ett utmärkt ”bibliotek” då vi inte har så nära till Hörbys bibliotek. Fungerar också utmärkt till de som vill och behöver lyssna på bok. Mycket att välja på. Jag som pedagog borde nog planerat arbetet lite bättre och gett barnen bättre förutsättningar när det gäller att hitta något som passar. Eleverna vill gärna lyssna på bok… bara. Det är viktigt att de även tränar på att läsa själva! Vi har inte läst en och samma bok i klassen men om man väljer det så finns det fantastiska förutsättningar att ha boksamtal i gruppen när man har läshörnan!

Jag tycker det är fantastiskt att det finns så många bra böcker att välja på. Mina elever har dock varit mer intresserade av att leta böcker och skrålla runt än att verkligen läsa böckerna. Jag tror detta beror på att de just fått sina chromebooks och att det på sikt hade blivit bättre. Mellanstadiebarn är nog mer mogna. Det är även många som lyssnat på sina böcker istället för att läsa själv. Detta gäller även duktiga läsare som är bekväma. De har även upptäckt att de kunde hitta filmer t ex Bokstavslandet och Mattelandet och gärna tittat på det. Det är ju bra och pedagogiska filmer så det har varit bra men jag vill ju att de ska läsa böcker också. Just nu har vi lånat böcker från Frostaskolans bibliotek och det är lättare att hålla koll på vad och om de läser.

Jag får börja med att be om ursäkt för sent/uteblivet svar. Jag har inte heller några upplyftande svar att komma med. Det finns bara ett sätt att uttrycka det på och det är att vi inte har gjort något. Vi är inte igång med läshörnan och det beror att deras lärare är inne i en svacka där han helt enkelt inte haft orken att sätta sig in i det. Lite pinsamt, men inte desto mindre sant. Jag är ju dock inte dummare än att jag inser värdet av tjänsten och det enda jag kan säga är att om det blir så att det här är något som ska satsas på även framöver så får jag i så fall ta ett rejält omtag så att det ska bli bra. På samma gång så inser jag ju att min insats inte direkt är något som kanske bidrar till ett underlag som vi kan bygga en vidare satsning på.

Mina elever tycker inte det finns några bra böcker. Men de är ju inte så sugna på att läsa överhuvudtaget. Jag har inte kunnat se att det finns böcker där man både kan läsa och lyssna samtidigt. Kanske är det jag som inte fattar hur man hittar det. Det är svårt för oss att läsa samma bok då alla är på så olika nivåer när det gäller läsning.

 

Läs mer om digital läsning genom Läshörnan r. Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du också vill testa!

Här kan du läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.