19 041 böcker i fickan!

Så här tänker Frostaskolan 3 – 6 i Hörby, använda Läshörnan de får tillgång till i ett år via AV Media Skåne.

Vi hoppas att Läshörnan ska ge våra elever möjlighet till ett skolbibliotek tillgängligt dygnet runt. Ett skolbibliotek där man kan få hjälp att välja bok och där flera har chans att läsa samma bok samtidigt. Detta ger flera möjligheter, både till ökad läslust men också till ökad läsförståelse. Det blir lättare att få eleverna att läsa eftersom de kan fortsätta även hemma, då alla elever har bärbara Chromebooks i åk 3 – 6. Med Läshörnan blir det lätt att välja ut böcker i olika genrer, att ha boksamtal samt diskutera ord och begrepp ur det lästa.

Många av våra elever har en bakgrund eller kommer från en miljö där böcker och läsning inte ingår som ett naturligt inslag. Vår förhoppning är att Läshörnan bidrar till att fler barn får upptäcka den magiska värld som boken erbjuder.

Läshörnan och dess effekter kommer via vår förstelärare att kontinuerligt följas upp samt utvärderas av berörda elever och personal vid termins- och läsårsslut.

Läs mer om digital läsning genom Läshörnan r. Hör av dig till Eva Martinsson på AV Media Skåne om du också vill testa!

Här kan du läsa hur de olika medverkande skolorna tänker använda Läshörnan som de får tillgång till kostnadsfritt under ett år.