Välkommen på pedagogträff. Skogen erbjuder en miljö som stimulerar både fantasi och kreativitet.

I skogen går det att kombinera undervisning med upplevelser och lek på ett sätt som är svårt att göra i ett vanligt klassrum. Där kan eleverna lära med flera sinnen och förankra kunskapen i egna naturupplevelser.
Tillsammans med Helén Andersson från Skogen i Skolan gör vi utomhuspedagogiska övningar med fokus på årskurs F-3, som du direkt kan använda dig av i verksamhet.

Hässleholm, onsdag 20 april
Kristianstad, onsdag 4 maj

Är ni flera på skolan som är intresserade, kan vi eventuellt ordna en träff i en skog i närheten av er skola.

Denna kostnadsfria inspirationsträff arrangeras av Skogen i Skolan som representeras av Helén Andersson, skogskonsulent Skogsstyrelsen samt AV Media Skåne som representeras av Eva Martinsson, grundskollärare, IKT-pedagog. Vi ser fram emot att träffa dig!

Läs mer och anmäl dig här.