Här har vi samlat film som tar upp om klimatfrågor på olika sätt. Nedan finner du utbildningsfilm om bland annat isar, hav, global uppvärmning, konsumtion, hållbar utveckling, miljöhot och aktivism.

Frågor att fundera och diskutera kring:

  • Vad är växthusgaser och vad har de för betydelse för klimatet?
  • Vad menas med ett ekologiskt fotavtryck, klimatflykting eller klimatuppror?
  • Hur påverkar konsumtion vårt klimat och vad kan göras annorlunda?
  • Vilket ansvar bär vi idag för den framtida värld som dagens barn ska ta över?
  • Vilka klimatutmaningar och miljöhot står vi inför?

Användbara sökord för att hitta fler filmer i Mediekatalogen: väder, hållbar utveckling, miljö, klimat, biologisk mångfald, klimatförändringar, miljöfrågor, samt globala målen: Mål 9, globala målen: Mål 12, globala målen: Mål 13 och globala målen: Mål 15.

 

Filmtips

Här kommer användbart material för diskussion när det gäller Klimat och hållbar utveckling, för olika målgrupper. Tänk på att en film som t ex passar för åk 7-9 även kan passa för gymnasieelever eller att film för åk 4-6 även kan passa för åk 7-9, så släng även gärna blick på tipsen för målgruppen under den du söker material för!
 
 

F-6

Stinkisarna – Animerat äventyr. De kallas för Stinkisar och är lite annorlunda mot oss andra. De är småväxta, gröna, har tre runda horn på huvudet och färdas oftast på en flygande drake. Och så äter de sopor! Nu är hela denna familj på väg för att finna ett nytt hem och fastnar för den vackra och stillsamma småstaden Stinkköping. Målgrupp: Från 4 år.

Klimatkompis – Klimatkompis är ett pedagogiskt koncept för åk 3 som gör det enkelt och roligt att jobba med hållbar utveckling och de globala målen i och utanför klassrummet. Målgrupp: Från 9 år.

Klimatet – vår påverkan – Utbildningsklipp. Hur vi lever i Sverige och i andra delar av världen påverkar klimatet nu men också lång tid framöver. Men vad exakt är det som förändrar klimatet och vilka effekter kan det få i framtiden? Vi människor måste förändra vårt sätt att leva innan det är för sent. Målgrupp: Från 10 år.

Ditt ekologiska avtryck – en film om klimatångest, växthusgaser och förändring – I filmen förklaras växthusgaser, atmosfär och orsaker bakom detta. Genom exempel får eleven förståelse för deras eget avtryck. Vi får även råd hur vi kan minska vårt ekologiska fotavtryck på jorden. Målgrupp: Från 10 år.

I Gretas fotspår – Dokumentär. En varm och hoppfull film som förmedlar vanliga ungdomars kamp för att minska klimatförändringarna. Målgrupp: Från 10 år.

Insektsdöden – Med hjälp av statistik förklaras hur insektsbeståndet ser ut runt om i världen. Filmen oss också om insekternas viktiga roll i ekosystemet. Människan har kanske den största inverkan på insektsdöden. Vad kan vi då göra för att stoppa den? Vi får se vad som kan hända om insekterna skulle försvinna och vad vi kan göra för att stoppa insektsdöden. Målgrupp: Från 10 år.

Bränsleceller – så fungerar de! – Bränslecellen är inte någon ny uppfinning och man har känt till tekniken i mer än 150 år. Men nu, i början av 2000-talet, när miljödebatten och klimatförändringarna står högt på världens agendor har bränslecellen åter kommit i ropet, främst i kombination med grön vätgas. Målgrupp: Från 10 år.

Grön vätgas – är det framtidens energibärare? – Grön vätgas kan på allvar bidra till klimatförändringarna på ett avgörande sätt och kan hjälpa till att nå EU´s ambition att ha ett klimatneutralt Europa år 2050. Men hur långt har planeringen och utvecklingen kommit och finns det några för- och nackdelar? Målgrupp: Från 10 år.

Vart tar vattnet vägen? Hur människan påverkar vattnets kretslopp – I den här filmen undersöks det hur vi människor påverkar världens vatten. Hur ser vattnets kretslopp ut hur störs kretsloppet när vi exempelvis bygger dammar, bevattnar åkrar eller hugger ned skogar? Vad är en reservoar? Vad är konstgjort grundvatten? Och vad innebär dränering? Målgrupp: Från 11 år.

 

Åk 7-9 och gymnasiet

Brasilien och regnskogen – I regnskogen får du besöka en av de sista ursprungsbefolkningarna och höra en kvinna tala sitt modersmål som sista levande på jorden. Hon berättar vad som hände när de vita nybyggarna kom med dödliga sjukdomar och förstörelse i mitten på 1900-talet. Idag är det tjuvjakt och skogsskövling som skadar deras område. 600 000 km² regnskog, en yta större än Sverige, har redan skövlats för att ge plats åt jordbruk och djurskötsel. Men de politiska vindarna har vänt 2023. Målgrupp: Från 13 år.

Stadstransporter – människor i fokus – Allt fler stora städer byggs om för att ge mer plats åt andra trafikslag än bilar. Yta som tidigare har gynnat motortrafik blir omfördelad så att även cyklister och gångtrafikanter får lika mycket plats. Därutöver finns en idé om 15-minutersstaden. Våra rörelsemönster behöver ändras och ifrågasättas. Målgrupp: Från 13 år.

KlimatlösningarSerie i fem avsnitt som föreslår hur koldioxidutsläppen kan halveras till 2030 inom sina respektive områden: Matproduktion, Byggnader och Industri, Grön ekonomi, Transport och energi samt Innovationer och teknik. Med en handledning som inspirerar bland annat till att granska alla riksdagspartiernas klimatpolitik före valet 2022.

Extremväder – Utbildningsklipp. Värmeböljor, tropiska cykloner, torka, tromber, hagelskurar och översvämningar är exempel på extrema väderförhållanden. Hur kan den globala uppvärmningen kan påverka framtidens extremväder? Målgrupp: Från 13 år.

Perspektiv på världen – Serie. Är mänskliga rättigheter en självklarhet överallt? Vilka krafter styr våra val av politiker? Varför gör vi inte mer för att rädda miljön? Serien tar dig med till olika platser runtom i världen för att se på frågor om demokrati, jämställdhet och miljö ur nya perspektiv. Målgrupp: Från 13 år.

Forskning pågår: Arktis och klimatet – Arktis isar smälter och våra svenska glaciärer i norr likaså. För att förstå vad som händer med klimatet ges en fin beskrivning på klimatsystemet och hur vår atmosfär värms upp. Målgrupp: Från 13 år.

Kort om: Kampen om Arktis nya mark – Militära makter rustas upp i Arktis. Det är de rika fyndigheterna av fossila bränslen och mineraler som lockar. För vem vill inte komma åt 13 % av oljereserverna och 40% av all naturgas? Och tänk vilken vinst för Kina om de kan skeppa varor i ishavet utanför Ryssland i stället för runt hela Asien. Kan världspolitiken och miljön bli lidande av att Arktis isar smälter? Målgrupp: Från 13 år.

Klimaträttvisa – kampen om en framtid – I den här dokumentären får vi möta några av de mest framträdande personerna i klimatupproret, såsom Luisa Neubauer, Felix Finkbeiner, Jason Hickel samt Nobels Fredspristagare Muhammad Yunus. Vi får höra om deras motiv, insikter och expertis. De har alla sina mål tydligt klart för sig; vi måste agera nu! Målgrupp: från 13 år.

Växthuseffekten och hål i ozonskiktet – Växthuseffekten, global uppvärmning och hål i ozonskiktet är uttryck som vi får höra jämt och ständigt. Vad döljer sig bakom de här fenomenen? Orsakas hålet i ozonskiktet av växthuseffekten, eller tvärtom? Har de något med varandra att göra över huvud taget? Målgrupp: Från 13 år.

Internationella händelser – Klimatförändringar och haven – Havets nivå stiger runt hela jorden på grund av smältande is som smälter och lämnar land. År 2100 kan havet ha stigit två meter. Vilka drabbas och vad kan göras i dag för att mildra konsekvenserna? Målgrupp: Från 13 år.

Kort om: Donutekonomin – Med en kapitalistisk samhällsnorm där vi måste producera och sälja mer för att bibehålla en positiv ekonomisk trend i landet sker det samtidigt en utarmning av jordens resurser och människors liv. Kan det brytas? Finns det andra sätt att ha en tillväxtekonomi som gynnar både individen, samhället och världens klimatpolitik? Målgrupp: Från 13 år.

En komikers utsläpp – Hur mycket växthusgaser släpper en enskild individ ut? Komikern Christoffer Nyqvist utmanas att sänka sina utsläpp med 40% genom att leva mer klimatsmart under en vecka. Till sin hjälp har han två hållbarhetsexperter som mäter hans klimatavtryck med hänseende till utsläpp av växthusgaser. Målgrupp: från 13 år.

Klimatförändringen i siffror – del 1 – Dokumentär. Är klimatförändringen ett faktum eller finns det andra förklaringar till varmare vattentemperaturer och extrema väderförhållanden? Med ny teknik och en algoritm visar forskarna hur man inte bara kan genomföra korrekta mätningar idag, utan även utvinna ny information från äldre tiders mätningar och det ger oss ett säkrare svar. Filmen ger en god bild av klimatförändringen men är också en film om hur man gör olika matematiska beräkningar med tydliga exempel. Målgrupp: Från 13 år.

Klimatförändringen i siffor – del 2 – Dokumentär. Tre matematiker berättar om klimatförändringen på ett sätt som du aldrig har hört tidigare. Genom siffrornas tydliga klarspråk berättar de en häpnadsväckande historia om vårt klimat. Målgrupp: Från 13 år.

Klimatresan – Serie. Följ med fyra svenska familjer på expedition till platser som drabbats av rika länders miljöfarliga livsstil. Programledare Özz Nûjen och miljöforskare Fredrik Hedenus diskuterar hur alla människor kan göra klimatskillnad genom små förändringar i mat-, konsumtions- och resvanor.

Världen i växthuset del 1 – Klimatförändringarna och hur vi lärde oss att förstå dem. Klimatförändringarna är i full gång. Det ser vi till exempel genom världsskogarnas förändrade andningsmönster och de kalla havens temperaturförändring. Målgrupp: från 13 år.

Världen i växthuset del 2 – Klimatflyktingar, kalvande glaciärer, höjda havsnivåer, koralldöd och mycket mer ser vi redan nu. Forskarna tar reda på framtidens scenarier genom att ta reda på vad som varit, vad vi ser och vad vi kan tänkas förvänta oss i framtiden. De klimatmodeller som görs är i stort tillförlitliga och vi får se varför. Kan vi hitta en gemensam anpassning till det nya klimatet? Målgrupp: från 13 år.

Tropisk regnskog – en hotad resurs – En frisk tropisk regnskog är av enorm betydelse för det globala klimatet. Men människan avverkar skogen och anlägger stora plantager för att tillgodose efterfrågan på soja och palmolja. Att bevara regnskogen är alltså av största vikt både för oss och för kommande generationer. Målgrupp: Från 13 år.

Mat kläder och hållbarhet – Filmen lyfter vad som krävs i resurser och arbetsförhållanden för att bistå vår västvärld med billig mat och billiga kläder. Genom att följa en liten familjs tankar lyfter filmen historiska konsumentvanor kontra det nutida slit-och-släng-beteendet. Målgrupp: Från 13 år.

Modeindustrins smutsiga baksida – Dokumentär. Filmen undersöker den verkliga kostnaden för klädproduktion och avslöjar hur passionen för det snabbskiftande modet utgör ett stort hot mot miljön. De flesta av oss är omedvetna om att tillsammans med olja-, kol- och palmoljeindustrin har klädindustrin en förödande inverkan på naturens ekosystem. Målgrupp: Från 13 år.

Frön – hotet mot livets grogrund – Men på mindre än ett århundrade har den frödiversitet som vi en gång haft drastiskt minskat till en handfull massproducerade sorter, på grund av det industrialiserade jordbruket. Det fröbibliotek som byggts upp under årtusenden av bönder och trädgårdsmästare har gått förlorat. I den här filmen får vi följa passionerade människor som kämpar för att bevara våra frön och skydda vårt 12 000 år gamla matarv. Målgrupp: Från 13 år.

Shop ´til you drop – om konsumtionsamhällets baksida – Är vi för materialistiska? Håller vi avsiktligt på att utplåna vår planet i jakten på ägodelar? Vad är källan till vårt intensiva konsumerande och habegär? Filmen visar att baksidan av kapitalisering är utarmning – den långsamma, stadiga urholkningen av både naturresurser och grundläggande mänskliga värden. Målgrupp: från 13 år.

Plastic paradise – Journalisten och filmaren Angela Sun gör en personlig upptäcktsfärd dit för att avslöja sanningen bakom mysteriet med det stora stillahavssopområdet. Längs vägen möter hon forskare, opinionsbildare och volontärer som belyser vad vår extrema plastkonsumtion gör mot våra hav – och mot vår hälsa. Målgrupp: Från 13 år.

Sugrör – så kan du agera för en bättre värld – Mycket runt omkring oss är gjort utav plast. Plast som i enorma mängder hamnar i våra hav och får stora negativa konsekvenser för vår miljö. Haven, djurlivet och även människan tar skada. Hela ekosystem är hotade. Men, det pågår en förändring i samhället där allt fler väljer miljövänliga alternativ istället för plast. Från 13 år.

Call of life – om massutdöende och biologisk mångfald – Dokumentär. Intervjuer med professorer, författare och forskare, visar hur vi är mitt uppe i en period av kritiskt massutdöende av olika arter på jorden. Ett massutdöende som denna gång inte beror på en asteroid, utan oss människor. Filmen visar de ledande orsakerna till denna katastrof, samt resultaten av att så många arter försvinner från vår planet. Målgrupp: Från 13 år.

Glödlampskonspirationen – om baksidan av stävan efter ständig tillväxt – Dokumentär, som berättar historien om hur de produkter du köper är designade för att gå sönder, så att du ska köpa nya. Det är inte något enskilt fenomen – det är en av hörnstenarna i tillväxtekonomin. Målgrupp: Från 13 år.

 

Vad är en samling?

Du vet väl om att du kan spara samlingar i vår Mediekatalog! Här har vi skapat en samling till just dessa filmer, om du vill spara tipsen på plats i Mediekatalogen för senare användning.

Till samlingen Klimat och hållbar utveckling.