Kikora är ett digitalt läromedel i matematik som görs tillgängligt i AV Media Skånes Mediekatalog under läsåret 2019/20 och 2020/21. I samband med lanseringen av matematikprogrammet bjuds samtliga pedagoger i AV Media Skånes medlemskommuner in till att delta på utbildning i programmet. Utbildningen riktar sig till dig som undervisar matematik i årskurs 4-9 eller på gymnasiet Ma1-3.

Utbildningarna är kostnadsfria och arrangeras under hösten.

Vad innebär en utbildning i Kikora?

Du deltar interaktivt med ditt personliga SLI-konto för att använda Kikora. Tillsammans testar vi olika funktioner och hur man arbetar med Kikoras läromedel. En utbildning tar 90 minuter och innehåller:

  • Introduktion och kontoadministration
  • Elev- och gruppadministration
  • Innehåll grundskola/gymnasiet
  • Uppleva Kikora som elev med Diskussion-Övning-Test
  • Lärarfunktion: Tilldela uppdrag
  • Lärarfunktion: Tyda resultatrapport
  • Ställa in 2-Språks modul
  • Introduktion i GeoGebra
  • Introduktion i Programmering

Kom ihåg att ta med en egen dator eller läsplatta! Skapa gärna ett konto till Mediekatalogen inför utbildningen.

Utbildningen arrangeras:

Ängelholm 27/8, kl 13-14.45 och kl 15-16.45

Kristianstad 4/9, kl 13-14.45 och kl 15-16.45

Hässleholm 18/9, kl 13-14.45 och kl 15-16.45

Anmäl dig här! Du väljer ett tillfälle och tid i anmälningsformuläret.

Utbildningarna har begränsade antal platser. Om du anmält dig och får förhinder, vänligen ta kontakt på info@kikora.se så din plats kan lämnas över till någon annan.