MatteTrion

I Mediekatalogen hittar du även MatteTrion, som är ett digitalt träningscenter för matematik. Materialet riktar sig främst till elever i åk 4-9 och innehåller övnings- och färdighetsträning på olika nivåer. Pedagogerna har möjlighet att dela ut självrättande övningar och tester och få en direkt återkoppling.

Mattetrion består av tre delar:

  • MatteMaraton – repetitionsövningar
  • Diamantdiagnoser – Skolverkets diagnosmaterial digitalt
  • GeoGebra start – grafritning, algebra, geometri, diagram och kalkyl

Kikora med MatteTrion finns under fliken Fler i Mediekatalogen!