Vi erbjuder Kikora gratis till alla våra medlemmar till och med 2021-07-31. OBS! Avtalet kommer inte att förlängas.

Kikora

I Mediekatalogen hittar du Kikora, som är ett digitalt träningscenter för matematik. Materialet riktar sig främst till elever i åk 4-gy och innehåller övnings- och färdighetsträning på olika nivåer. Pedagogerna har möjlighet att dela ut självrättande övningar och tester och få en direkt återkoppling.

Kikora består av flera delar:

  • Castor – Nivåanpassade uppgifter i alla ämnesområden
  • Kranium – Träningcenter för huvudräkning
  • De fyra räknesätten – Grundläggande huvudräkning
  • Oneup – Räkna dig till ett högre betyg!
  • Gymnasiekurser – Övningsuppgifter Ma 1-3
  • MatteMaraton – repetitionsövningar
  • Diamantdiagnoser – Skolverkets diagnosmaterial digitalt
  • GeoGebra start – grafritning, algebra, geometri, diagram och kalkyl

Kikora finns under fliken Fler i Mediekatalogen!

Skapa grupper

Tilldela uppgifter

Följ elevernas resultat