Vi kommer till er – boka ett klassbesök!

Creaza är ett företag som erbjuder två olika webbaserade program för skapande av tankekartor, serier, film och ljud, som alla elever och pedagoger i våra kommuner har tillgång till via vår Mediekatalog. Alla programmen kan användas i arbetet med Skolverkets digitaliseringsmodul Digitalt berättande i lärportalen.

I Cartoonist kan eleven skapa serier genom att använda de teman som finns i cartoonist eller använda eget material. Eleven växlar lätt mellan olika teman i valet av bakgrunder, karaktärer och rekvisita. På ett enkelt sätt kan eleven sedan lägga till text, ljud och bakgrundsmusik. Nytt i Cartoonist är man nu även kan använda programmet som videoredigerare. Pedagogen kan skapa uppgifter som man tilldelar eleverna eller om eleverna skapar något eget.

I Mindomo kan eleven skapa översiktliga tankekartor. Man kan på ett enkelt sätt infoga bilder och filmklipp direkt i tankekartan, länka till hemsidor och dokument samt infoga anteckningar. När tankekartan är klar kan man även enkelt göra om tankekartorna till presentationer.

Vid workshops med eleverna kommer en IKT-pedagog till klassen och arbetar med programmen tillsammans med eleverna.  Läraren sitter med i klassen och lär sig samtidigt, så de kan fortsätta jobba i klassen efteråt. Det brukar vara lagom med 80-90 min i varje grupp/klass. Om det inte finns 1-1 utrustning fungerar det att eleverna jobbar i par.

Boka våra IKT-pedagoger här.