Anmälan senast 1 februari!

Skolfederation – en inlogg till alla digitala tjänster. Även om kursen innehåller en hel del “teknik” är den riktad till alla som arbetar med skolutveckling kopplad till digitalisering (vilket i praktiken innebär all skolutveckling).

Efter kursen ska deltagaren förstå Skolfederations uppbyggnad, ha en grundläggande förståelse för SAML 2.0 och tekniken för Skolfederation, veta hur man planerar för införande, vara orienterad om säkerhets- och ansvarsfrågor och känna till var man hittar viktig information och dokumentation. Läs mer och anmäl dig här.