Två nya digitala kvartar

– har nu publicerats! En film om digitala escape rooms och en om musikens påverkan av en filmupplevelse. På Digitalkvart.se hittar du en mer utförlig beskrivning om varje ”digital kvart” – vad den handlar om och till vilken eller vilka målgrupper innehållet kan användas – samt det är också här du kan se filmerna!

 

Digitalt escape room

Låt dina elever lösa mysterium och problem, träna samarbete och klara utmaningar tillsammans i digitala escape rooms. Lär dig att bygga escape rooms i OneNote.

 

Musikens påverkan av filmupplevelsen

Musiken skapar stämning, förstärker stämning, påverkar vad vi upplever och ger ledtrådar till filmtittaren. Men hur går det till?